Trust the vibes you get, energy doesn't lie.

Welkom !


Veel mensen vinden energie en spiritualiteit mysterieus en ongrijpbaar, maar dat hoeft niet zo te zijn. Met deze website wil ik meer inzicht bieden in de alledaagsheid van energie en hoe het op een positieve manier iets voor je kan betekenen. Via deze weg hoop ik mensen te inspireren en de mystiek en taboes omtrent spiritualiteit te doorbreken. Door verschillende invalshoeken en inzichten te delen die ik op mijn weg ben tegengekomen, hoop ik handvatten te bieden waar vanuit iedereen een eigen weg kan kiezen. Energie is praktisch toepasbaar, voor iedereen !

 

Alles bestaat uit energie! Ieder mens bestaat uit een unieke samenstelling van energie en staat continue in contact met externe energieën die ons beïnvloeden. Veel van deze energieën kunnen we bewust waarnemen en met behulp van onze zintuigen ruiken, proeven, voelen, horen of zien. Daarnaast zijn er veel energieën die we onbewust waarnemen. Deze worden door iedereen op verschillende manieren ervaren en zijn vaak moeilijker waarneembaar en slecht herkenbaar. Dit noemen we vaak intuïtie, een vorm van ervaren en weten zonder dat dit beredeneerd is. Ieder mens beschikt over intuïtief vermogen en maakt hier bewust of onbewust gebruik van.  Mensen met een sterke intuïtie, hoge sensitiviteit ofwel “spirituele gaven” beschikken van nature over één of meerdere versterkingen van de zintuigen, waardoor meer of andere energieën kunnen worden waargenomen. Ongeacht natuurlijke aanleg  is iedereen in staat om zijn intuïtie en waarnemingsvermogen te versterken. Door de zintuigen te trainen kan men leren om energieën bewuster waar te nemen en leren om ze te herkennen en interpreteren.

 

Spiritualiteit is een bewustwordingsproces waarbij het erkennen en herkennen van je eigen energie en de energieën om je heen centraal staat. Als je bewuster bent van jezelf en andere energieën ben je beter in staat om hier invloed op uit te oefenen. Positieve energie kan bewust worden ingezet om rust, ontspanning en het zelf helend vermogen van je lichaam en geest te bevorderen en eventuele blokkades te verhelpen. Hierdoor kan je intern een betere balans realiseren zowel fysiek, mentaal, emotioneel als geestelijk.  Reiki  en magnetiseren zijn alternatieve geneeswijzen die vanuit dit principe het welzijn kunnen bevorderen.  Als reiki master geef ik regelmatig reiki behandelingen en ondersteun ik mensen bij hun spirituele ontwikkeling.  Ik begeleid mensen bij het bewuster ervaren van  energieën  en geef handvatten zodat ze zelf in staat zijn positieve energie te gebruiken en zich beter af kunnen sluiten voor negatieve energieën van buitenaf.  Ik  maak hierbij gebruik van kristallen en tarot, en benader spiritualiteit vanuit verschillende invalshoeken, zoals:  gevoelens, waarnemingen,  intuïtie, persoonlijke ervaringen, wetenschap, psychologie en filosofie. Door zowel verklaarbare als onverklaarbare aspecten mee te nemen ontstaat er een totaalbeeld van de werkelijkheid.