Energie

Op de pagina over energie nemen we je mee op een intrigerende reis door de wereld van energie. Energie is de essentiële bouwsteen van alles om ons heen en vormt de kern van wie je bent, een essentieel aspect in het rijk van spiritualiteit. Je draagt een unieke combinatie van energie met je mee en staat voortdurend in contact met de energieën om je heen. Terwijl sommige energieën bewust waarneembaar zijn door middel van je zintuigen, blijven andere subtieler en worden vaak geassocieerd met intuïtie en onderbewuste waarnemingen. Op deze pagina zullen we dieper ingaan op hoe energie je beïnvloedt en hoe je bewuster met energie kunt omgaan. Laten we samen deze boeiende reis beginnen en de kracht van energie ontdekken, want energie is praktisch toepasbaar voor iedereen. Het biedt een sleutel tot meer balans, welzijn in je dagelijks leven en stimuleert spirituele groei. 


Ervaar je invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld negatieve energieën of entiteiten? 
 Ontdek hier hoe je jezelf energetisch kunt beschermen tegen externe invloeden."

 

Alles is energie

In het eindeloze universum bestaat alles uit energie. Zelfs de kleinste bouwstenen, zoals atomen, zijn eigenlijk trillingen en golven van energie volgens de kwantumfysica. In feite bestaat 99,99999...% van alle atomen uit deze energiegolven, die allemaal op hun eigen unieke frequentie trillen. Deze energiegolven worden in de wetenschap kwanta genoemd. Of het nu gaat om levende wezens, materie, geuren, gedachten of emoties, elk element heeft zijn eigen energetische compositie en trillingsniveau. Dit betekent dat alles doordrongen is van energie en een eigen energie uitstraalt.

 

"Een interessant feit is dat zelfs onze gedachten bestaan uit deze energiegolven, en ze kunnen zelfs gemeten worden met behulp van een EEG" 

Ieder mens bestaat uit energie

Ook de mens is tot in de kern opgebouwd uit kwanta. Deze kwanta vormen de atomen, de atomen worden moleculen, die leiden tot cellen en weefsel. Het weefsel is onderdeel van organen en organen zijn onderdeel van het gehele zenuwstelsel. Ieder mens bestaan dus in feite uit een unieke samenstelling van kwanta, energiegolven, met een eigen trillingsfrequentie. Jij en alles om je heen is gevuld met energie. Zelfs een ruimte die ogenschijnlijk leeg lijkt, is niet leeg, maar gevuld met energieën die we als mens niet direct kunnen waarnemen. Dit grote energieveld waarin wij leven wordt ook wel kwantumveld of universele levensenergie genoemd. De energie waarmee we zijn opgevuld veranderd continu. De energiegolven van onze eigen gedachten en waarnemingen beïnvloeden ons energieveld, maar ook de energiegolven van anderen en uit de omgeving hebben invloed op ons. Dit maakt ieder mens op elk moment uniek, omdat we continu veranderen.

Energiesysteem van de mens

Ieder mens beschikt over een energiesysteem waarmee we continue energiegolven  ontvangen en uitzenden.  Al deze energiegolven stromen via energiebanen door ons lichaam naar onder andere onze organen en zintuigen. Die energiebanen noemen we meridianen. De meridianen staan in contact met de chakra’s, die je kunt zien als de knooppunten van energie waarmee we energie opnemen en uitstralen. Ze verdelen de energie in ons lichaam en functioneren als een soort trechters die de medianen van energie voorzien. Door de meridianen en chakra’s is er een totale energiestroom,  deze staat in verbinding met een persoonlijk energieveld om je lichaam , de aura. Mensen, dieren, planten, maar ook gebouwen en onbezielde voorwerpen hebben zo’n persoonlijk energieveld. Via de aura staan we in contact met alles om ons heen. Het werkt als een soort filter, het laat selectief energieën binnen. De energieën die binnenkomen in onze aura worden vervolgens opgenomen door de chakra’s en verdeeld over ons lichaam door de meridianen.

Blokkades in het energiesysteem

De mens beschikt over zelfhelend vermogen, het natuurlijke vermogen van je lichaam en je geest om je gezondheid te handhaven. Door onder andere stress, onverwerkte emoties, pijn, uitputting of ernstige disbalans kunnen blokkades in het energiesysteem ontstaan. Negatieve energie zetten zich dan vast in het lichaam en vormen de blokkade. Het gevolg is dat de energie niet meer volledig kan doorstromen en het zelfhelend vermogen van je lichaam niet meer optimaal functioneert. Hierdoor ontstaat een grotere gevoeligheid voor het ontwikkelen van aandoeningen, ziekten en onrust. Op den duur kan dit lichamelijke, emotionele en psychische klachten geven. Zowel de energieën waar we mee in contact staan als de doorstroming van ons energiesysteem is van cruciaal belang voor ons welzijn. Door positieve energieën aan te trekken en negatieve energie los te laten kan men grotendeels zelf deze blokkades verhelpen, en het zelfhelend vermogen van ons lichaam stimuleren. Echter zijn er ook  omstandigheden waarbij hulp van buitenaf nodig is om deze blokkades te verhelpen. Elke vorm van positieve energie kan bijdragen om negatieve energieën los te laten, blokkades te doorbreken en de natuurlijke energiestroom weer op gang te brengen. Een goed gesprek, emotionele steun en ontspanning tot aan reguliere en alternatieve geneeswijzen kunnen zodoende ondersteuning bieden om het zelfhelend vermogen te herstellen.

 

Je zelfhelend vermogen treedt bijvoorbeeld in werking als je een wond hebt. Die wond geneest vanzelf. Je kunt hierbij ook denken aan de veerkracht van de mens als er vervelende dingen gebeuren.

Energieën waarnemen

Alles bestaat uit energie en de mens beschikt over een energiesysteem die deze energiegolven doorgeeft aan onze zintuigen . Veel van deze energiegolven kunnen we bewust waarnemen en met behulp van onze zintuigen ruiken, proeven, voelen, horen of zien. In hoeverre iemand in staat is om energiegolven waar te nemen is onder andere afhankelijk van de capaciteit van de zintuigen, dit is verschillend per persoon. Van jongs af aan ontwikkelen we onze zintuigen en zijn we ongeacht natuurlijke aanleg in staat om het waarnemingsvermogen van onze zintuigen te versterken. Door de zintuigen te trainen kan iedereen leren om meerdere en andere soorten energiegolven waar te nemen. Zo zijn er blinden en slechtzienden die hebben geleerd om hun overige zintuigen te versterken en bijvoorbeeld gebruikmaken van echolocatie. De zintuigen kunnen ook worden getraind om relatief onbekende soorten energieën te ontvangen. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld het aanvoelen van gevaar, spanningen, energievelden (aura's) tot aan het ontwikkelen van een telepathische band.

Bewust ervaren van energieën

Ieder mens staat continu in contact met oneindig veel verschillende energieën, maar we zijn niet in staat om deze allemaal bewust te ervaren. We filteren de energieën en kiezen aan welke signalen we aandacht besteden. Waar onze aandacht naar uitgaat wordt uitvergroot, waardoor we deze signalen bewuster ervaren en beter leren herkennen en interpreteren. De focus gaat veelal uit naar energieën die mensen ongeveer hetzelfde ervaren of men logischerwijs kan verklaren. Hierdoor zijn we beter in staat om dit soort energieën bewust waar te nemen. Daarnaast zijn er veel energieën die we onbewust waarnemen. Deze worden door iedereen op verschillende manieren ervaren en zijn vaak moeilijker waarneembaar en slecht herkenbaar. Dit noemen we vaak intuïtie, een vorm van ervaren en weten zonder dat dit beredeneerd is. De energieën worden eveneens met onze zintuigen waargenomen maar we zijn (nog) niet in staat om deze volledig te verklaren. Dit is onder andere het geval bij een bewuste waarnemingen zonder dat er een direct verklaarbare bron in de praktijk (toetsbare werkelijkheid) aanwezig is. Bijvoorbeeld: een liedje wat zich in je hoofd afspeelt, een beeld wat je te binnen schiet , of een geur die in je opkomt zonder dat je de bron kan herleiden. We zijn omringt door oneindig veel energiegolven met allemaal hun eigen kenmerken. Indien we focussen op een bepaalde energie en hierop zijn afgestemd, trekken we soortgelijke energiegolven ons energieveld (aura) binnen. Hierdoor is het mogelijk om energieën waar te nemen zonder dat er een verklaarbare bron aanwezig is. Door je bewustzijn te vergroten kan je leren om meer en/of andere soorten energieën aan te trekken en waar te nemen.

 

"Als een radio staat afgestemd op een zender kan je die energiegolven van het geluid ontvangen en waarnemen. De geluidsgolven van de andere kanalen zijn wel degelijk in de ruimte aanwezig, maar omdat de radio hier niet op staat afgestemd kunnen we deze niet waarnemen.

Energieën interpreteren

Bewust aandacht besteden aan "onverklaarbare" energieën waar je mee in contact staat zorgt dat je beter in staat bent om de persoonlijke betekenis hiervan te herleiden. Doordat iedereen deze energieën op een unieke wijze ervaart, is het niet mogelijk om deze waarnemingen binnen vaste kaders te omschrijven of in zijn geheel wetenschappelijk te verklaren of te bewijzen. Ondanks het feit dat men niet in staat is om alle energieën eenduidig te verklaren, maken deze onverklaarbare energieën wel degelijk onderdeel uit van ons dagelijks leven, en beïnvloeden ze ons dagelijks. De wijze waarop we deze energieën in zijn geheel aanvoelen, beleven en interpreteren noemen we ook wel intuïtie. Door je waarnemingen en belevingswereld verder te onderzoeken en te ontleden ben je beter in staat om verschillende energieën en hun invloed te onderscheiden. Indien je hier regelmatig aandacht aan besteedt kun je patronen leren herkennen en de persoonlijke betekenis van deze energieën ontdekken. Hierdoor ben je beter en sneller in staat deze energieën bewust waar te nemen, te interpreteren en hierop te anticiperen. Mensen met een sterke intuïtie, hoge sensitiviteit ofwel “spirituele gaven” beschikken van nature over een versterkt waarnemingsvermogen waardoor men meer of andere energieën bewuster ervaart. Maar iedereen beschikt ongeacht natuurlijke aanleg over intuïtie ofwel spirituele gaven. Door je open te stellen en te oefenen krijg je meer inzicht wat voor invloed verschillende energieën op jou hebben en op welke wijze ze jouw leven beïnvloeden. Hierdoor ben je beter in staat om positieve energieën aan te trekken en je af te sluiten voor negativiteit. 

 

De combinatie van energieën ervaren we vaak als één geheel, terwijl deze zijn opgebouwd uit verschillende energieën samen. Denk hierbij aan het bewust waarnemen van de kleur groen, dit is opgebouwd uit een deel blauw en een deel geel. De verhouding tussen de energiegolven van geel en en blauw bepalen hoe jij deze kleur blauw ziet en ervaart.

De kracht van positieve energie

Iedereen kan de kracht van positieve energie ervaren en scheppen door zich erop af te stemmen. Vanuit focus, gedachten, emoties, overtuigingen en intenties kan je positieve energie oproepen en gericht uitstralen. De energiegolven die je uitzend, of ze nu bewust of onderbewust uitgezonden worden, creëren de werkelijkheid. Gedachten en emoties zenden energiegolven uit, waarna schijnbaar toevallig ideeën, mensen, kansen, dingen of situaties op jouw pad komen die hiermee overeenkomen. Dit ontstaat omdat energie soortgelijke energieën aantrekt. Deze energieën komen grotendeels overeen doordat ze op eenzelfde frequentie trillen. Dit staat ook wel bekend als de wet van aantrekking en synchroniciteit. Vertrouwen en geloven in jezelf en in dat wat je wilt realiseren is de basis om het daadwerkelijk te manifesteren. Het is dus belangrijk om je gedachten positief te sturen. De krachtigste manier om dit te doen is vanuit liefde en dankbaarheid. Doordat dankbaarheid gebaseerd is op een positief gevoel, trek je meer positiviteit aan. Indien je enkel focust op het doel dat je wilt bereiken, ligt de nadruk daarentegen vaak op het deel wat je nog niet bezit of ontbreekt. Positieve gedachten schep je door jezelf en het leven te accepteren zoals het op dit moment is en je te focussen op de mogelijkheden die je krijgt. Daar waar je op focust en je energie naar uitgaat zal vergroten. Onze gedachtes zijn van grote invloed op onze gevoelens en ons energieveld. Het heeft niet alleen invloed op jezelf maar ook een doorwerking op je omgeving. Zo kan de energie of het gevoel van een persoon, positief al dan niet negatief, sfeerbepalend zijn wanneer men een ruimte binnenkomt. Gedachtes kunnen we sturen, zo kunnen we zelf bepalen hoeveel tijd we aan bepaalde gedachten besteden. Het is wetenschappelijk bewezen dat positieve gedachten het (zelf)vertrouwen vergroten. Dit is gezond voor lichaam en geest en bevordert het realiseren van wensen en doelen. De realiteit is voor iedereen persoonlijk en hangt volledig af van de bril waar je dit door ziet. Het is dus belangrijk om je gedachten positief te sturen. Door negatieve gedachten positief te benaderen kun je je gedachten patroon veranderen. Affirmaties zijn een goed hulpmiddel die dagelijks kunnen worden toegepast om je gedachten positief te programmeren.

 

De kracht van positieve gedachten en emoties en hoe dit daadwerkelijk veranderingen manifesteert zien we onder andere terug bij het placebo-effect. Na veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een placebo daadwerkelijk lichamelijke veranderingen te weeg kan brengen. Daarnaast toont het experiment van dr. Emoto aan dat water en rijst verschillend reageren op positieve en negatieve gedachten ,gevoelens en woorden de men er naartoe stuurt.  Omdat de mens voor 70% uit water bestaat laat dit onderzoek indirect zien dat positieve & negatieve energie invloed heeft op de mens. Ook blijkt hieruit dat je positieve energie niet alleen kan inzetten voor jezelf, maar ook effect heeft op je omgeving.