Energetische Bescherming / Veilige Basis


Een veilige basis creëren begint bij de bewustwording van je eigen energie en de energieën om je heen. Deze energieën kunnen zowel een positieve lading (lichte en hoge trillingsfrequentie )  als negatieve lading ( zware en lage trillingsfrequentie )  bevatten.  Alles en iedereen bestaat uit energie en straalt energie uit. Zelfs ruimtes die ogenschijnlijk leeg lijken, zijn in feite gevuld met verschillende energieën. De totale energie van een persoon of ruimte wordt beïnvloed door onder andere;  gedachten,  emoties, gebeurtenissen,  intenties, acties, personen, muziek, sfeer, connecties, het gesproken woord, dankbaarheid, liefde,  vloeken en zegeningen.  Via een persoonlijke energieveld dat zich om ons lichaam bevind nemen we  energieën in onze omgeving deels bewust en deels onbewust waar. Ons persoonlijke energieveld ( de aura)  werkt als een spons, het absorbeert een deel van de energieën die er om ons heen hangen. Het komt hierdoor regelmatig voor dat mensen zich in of rond bepaalde (groepen) mensen, objecten of locaties onprettig of vermoeid voelen zonder directe aanleiding. Men absorbeert dan als ware (onbewust) de lagere en zwaardere energieën uit hun omgeving die vervolgens hun eigen energieveld negatief beïnvloed. Indien je bewust bent van energieën en de wijze waarop ze  jou vibe en energieveld beïnvloeden kan je hier invloed op uitoefenen.

 

Bescherming van je persoonlijke energieveld (aura) en een gezonde balans waarborgen qua energie-uitwisseling, staan centraal bij het creëren van een veilige basis. Daarnaast is het van belang om afstand te nemen van belemmerende personen of situaties, niet zozeer fysiek maar voornamelijk energetisch. Het kan voorkomen dat personen met een lager of zwakker energieveld je negatief beïnvloeden en (on)bewust energie aftappen.  Een energiekoord verbreken zorgt dat de energiestroom wordt stopgezet, waardoor beide personen in hun eigen energie en kracht komen te staan.  Naast de connecties die wij aangaan heeft onze leefomgeving een directe invloed op onze energie. Elke ruimte neemt energie op, dit kan positief zijn maar ook negatief en daardoor donker en zwaar aanvoelen. Door een ruimte energetisch te reinigen verwijder je zulke energieën en ontstaat ruimte voor nieuwe, fijne energie. Na het verwijderen van negativiteit is het raadzaam om ruimtes op te laden met positieve energie, om zodoende een positieve leefomgeving voor jezelf te creëren.  Op onderstaande pagina's  wordt bovenstaande nader toegelicht en staan meerdere methodieken beschreven die je zou kunnen gebruiken als uitgangspunt.  Deze methodes dienen ter inspiratie en je bent vrij hier je eigen draai aan te geven. Volg je intuïtie en je creativiteit  bij het kiezen of ontwikkelen van een methodiek/ ritueel waar jij je prettig en veilig bij voelt.  Jouw focus en intenties staan centraal en zijn grotendeels bepalend voor het resultaat.  

 

Belangrijke aspecten (en oefeningen) om een veilige basis te creëren en jezelf te beschermen tegen negatieve energieën: 

 


Informatieve websites omtrent energetische bescherming