Energetische anatomie menselijk lichaam ( Aura / Chakra's / Meridianen )

Met de energetische anatomie van het menselijk lichaam wordt de samenstelling van het menselijke energieveld bedoeld.  Ieder levend wezen heeft een uniek energieveld, het is een levend deel van ons dat altijd in beweging is en uitzet en samentrekt. Dit energieveld noemen we ook wel de aura, deze bestaat uit zeven lagen. Deze lagen staan met elkaar, de chakra's (energieknooppunten), de meridianen en het fysieke lichaam in verbinding. Elke aura laag correleert met een van de zeven grote chakra’s. Deze chakra's staan in verbinding met de hoofd meridianen, die het transport van energie door het menselijk lichaam verzorgen . Alle lagen van de aura , de zeven basis chakra's als de verschillende hoofd meridianen hebben  elk hun specifieke eigenschappen, vorm, trilling, etc. 

 


Aura


Aura opbouw Benaming Gerelateerd aan
1e laag ( wortelchakra) Etherisch Lichaam Fysiek
2e laag ( sacrale chakra) Emotionele Lichaam Emoties
3e laag ( solar plexus chakra) Mentale Lichaam Denken
4e laag ( hart chakra) Astrale Lichaam Liefde, evenwicht, dromen
5e laag ( keel chakra) Etherisch Template Lichaam Fysiek op spritueel gebied
6e laag ( derde oog chakra) Celestiaal Lichaam  Emoties en/of fysieke en/of liefde op spiritueel gebied
7e laag ( Kruin chakra ) Causale Lichaam Denken op spiritueel gebied

Chakra's


In je lichaam zijn zeven belangrijke energiecentra aanwezig. Deze staan bekend als Chakra’s.  Chakra is een woord dat uit het Sanskriet komt en betekent letterlijk ‘wiel’. Een chakra kan je voor je zien  als een draaikolk die energie door je lichaam laat stromen, of in andere woorden, een ‘draaiend wiel van energie’. Er zijn tal van interpretaties en invullingen van het begrip chakra, afhankelijk van traditie en cultuurverschillen. De meeste tradities hanteren de volgende zeven chakra's, te beginnen bij de stuit, eindigend bij de kruin.

 

Eerste Chakra Wortelchakra - ik ben
Naam Muladhara of wortelchakra
Element Aarde
Kleur Rood
Plaats Stuit (einde ruggengraat)
Doel Funderen, basis bieden
Basis gelegen rond  Laatste trimester zwangerschap tot een jaar
Levensgebieden Hechting, Aarding, Vertrouwen, Veiligheid, Gezondheid, Gezonde grenzen, Primaire levensbehoeften (huis, voedsel)
Gerichtheid  Zelfbehoud
Demon Angst
Evenwichtige kenmerken Goede algehele gezondheid, Levenskracht, Goede geaardheid, Op je gemak in je lichaam, Vertrouwen op de wereld, Gevoel van veiligheid en zekerheid, Vermogen om te ontspannen, Stabiliteit, Goed in levensonderhoud voorzien, Gezonde grenzen
Deficiënte kenmerken Ontkoppeling van het lichaam, Angstig, rusteloos, extreem beweeglijk / niet stil kunnen zitten, Weinig focus en discipline, Zwakke grenzen, Wanordelijk, Fysiek vaak te licht
Excessieve kenmerken Hamsteren, op het materiële gefixeerd, hebzucht, Angst voor verandering, controledrang, verslaafd aan zekerheid, Rigide grenzen, Fysiek vaak te zwaar
Helingsstrategie: Lichaamsbewustzijn vergroten, Lichamelijke activiteit (bewust wandelen of rennen, dansen, yoga, krachttraining, etc), Massage, aanraking, Naar vroege hechtingsrelatie kijken met ouders (met name moeder)
Helpende affirmaties: Ik ben veilig / Mij kan niets gebeuren, Ik mag er zijn, Ik ben hier en ik ben echt, Mijn lichaam mag er zijn, Ik ben in overvloed ondergedompeld, De aarde ondersteunt me en vervult mijn behoeften
Tweede Chakra Sacrale Chakra - ik voel
Naam Svadisthana of sacrale/ heiligbeen chakra
Element Water
Kleur Oranje
Plaats  Bekkenbodem, bij heiligbeen (zo’n 4 cm onder de navel)
Doel Beweging en verbinding
Basis gelegen rond  een half jaar tot twee jaar
Levensgebieden Beweging, Creatiekracht /  het verlangen om te creëren, Emoties Seksualiteit en sensualiteit, Verlangen, Secundaire behoeften / lusten
Gerichtheid  Zelfvoldoening
Demon Schuld
Evenwichtige kenmerken Emotionele intelligentie, Behoeften kunnen aangeven en lusten kunnen ervaren, Koestering van jezelf en anderen, Aanpassingsvermogen, Gezonde grenzen, Sierlijke beweging
Deficiënte kenmerken Frigiditeit, angst/afkeer voor seks, Ontzegging van plezier, Excessieve grenzen, Angst om te veranderen / rigiditeit, Gebrek aan verlangen, passie, opwinding, Algehele emotionele blokkade
Excessieve kenmerken Seksuele verslaving of seks, gebruiken als middel, Verslavingsgevoeligheid in het algemeen, Buitensporig sterke emoties, Zwakke grenzen / gemakkelijk grenzen van anderen schenden
Helingsstrategie: Bewegingstherapie, dansen, Emoties vrijlaten of indammen (afhankelijk van deficiëntie vs exces), Werken aan aanvoelen, uitdragen en beschermen van grenzen, Leuke dingen doen, plezier omarmen, Aan verslavingen werken
Helpende affirmaties: Ik mag plezier maken, Ik zie de schoonheid in mezelf en de wereld, Ik beweeg moeiteloos, Het leven is leuk, Mijn gevoelens mogen er zijn, Mijn seksualiteit is heilig
Derde Chakra Solar plexus chakra - ik doe
Naam Manipura (fonkelend juweel), seolar plexus of zonnevlecht chakra
Element Vuur
Kleur Geel
Plaats Plexus solaris (zo’n 3 cm boven de navel)
Doel Transformatie
Basis gelegen rond anderhalf tot vier jaar
Levensgebieden Ego-identiteit, Eigenwaarde en zelfacceptatie, Individualisatie, Assertiviteit / drive om actie te ondernemen, Autonomie, Macht
Gerichtheid Zelfbepaling
Demon Schaamte / Onzekerheid
Evenwichtige kenmerken Verantwoordelijk en gedisciplineerd, Evenwichtig en betrouwbaar, Gezond gevoel van eigenwaarde / zelfvertrouwen, Fijne persoon om bij te zijn / warme persoonlijkheid, Spontaniteit, speelsheid, humor, Assertief en pro-activiteit / gaat uitdagingen niet uit de weg
Deficiënte kenmerken Weinig energie, Zwakke wil, Maakt dingen niet gemakkelijk af / afhaker, Lage eigenwaarde, Kil, Slachtoffermentaliteit, Passief
Excessieve kenmerken Overheersend, soms zelfs agressief, Altijd het laatste woord willen hebben, Manipulatief, soms narcistisch, Woedeaanvallen, Extreem prestatiegericht, dominant, Hyperactief
Helingsstrategie: Aardingsoefeningen, Emotionele bevrijding (bij deficiëntie) of emotionele indamming (bij exces), Risico’s nemen (bij deficiëntie) of spanningsbeheersing (bij exces), Lichamelijke beweging: Oosterse vechtkunsten
Helpende affirmaties: Ik [naam] mag er helemaal zijn, Ik omarm mijn innerlijke vuur en doe wat ik wil, met liefde, Ik kan alles waar ik mijn zinnen toe zet
Vierde Chakra Hart chakra - ik voel
Naam Anahata (ongeslagen) of hart chakra
Element Lucht
Kleur Groen
Plaats  Hart
Doel  Liefde en evenwicht
Basis gelegen rond  vier tot zeven jaar
Levensgebieden Ziel-identiteit, Zelfliefde, Liefde voor de ander, Evenwicht, Relaties, Intimiteit
Gerichtheid Zelfaanvaarding
Demon Verdriet
Evenwichtige kenmerken Meedogendheid, Empathie, Zelfliefde, Liefdevol zijn naar de ander, Vreedzaam, evenwichtig
Deficiënte kenmerken Asociaal, kil, Kritisch, streng voor zichzelf en anderen, oordelend,  Afzondering, Depressie, Angst voor intimiteit of relaties, Gebrek aan empathie, Gebrek aan verlangen, Narcisme
Excessieve kenmerken Ten koste van zichzelf op anderen gericht, Zwakke grenzen, Aanhankelijk, Jaloers, ‘Smothering’ / overdreven opofferend / verstikkend
Helingsstrategie: Ademhalingsoefeningen, Lichaamsbeweging: armoefeningen, borstopening, schouders en borst trainen, Zelfonderzoek / therapie: verdriet loslaten, vergeving bedrijven, bindingsangst aanpakken
Helpende affirmaties: Ik verdien liefde, Ik ben liefdevol naar mezelf en anderen toe, Ik mag naar [XX] verlangen, Ik geef mezelf toestemming om te mogen dromen
Vijfde Chakra Keel chakra - ik communiceer
Naam Vissudha (zuivering) of keel chakra
Element Geluid
Kleur  Lichtblauw
Plaats  Keel
Doel Communicatie & creativiteit
Basis gelegen rond zeven tot twaalf jaar
Levensgebieden Communicatie, Creativiteit / het creatief kunnen uiten, Luisteren, Je eigen stem vinden
Gerichtheid Zelfexpressie
Demon Leugens
Evenwichtige kenmerken Volle stem, Goede luisteraar, Duidelijke communicatie, Creatief / expressie kunnen geven aan je ideeën, Goed gevoel voor timing & ritme
Deficiënte kenmerken Spreekangst, Een zwak stemgeluid, Moeite met verwoorden van gevoelens, Introversie, verlegenheid, Slecht ritmegevoel / slecht muzikaal gehoor
Excessieve kenmerken Te veel praten, Slechte luisteraar, Roddelen, Dominerende stem, Anderen onderbreken
Helingsstrategie: Stembevrijding, Massage van nek en schouders, Zingen, Verhalen vertellen, Schrijven (bijvoorbeeld in een dagboek), Stilte beoefenen (in geval van exces), Creatief bezig zijn
Helpende affirmaties: Ik mag mijn stem laten horen, Ik luister aandachtig, Creativiteit stroomt in en door mij
Zesde Chakra Derde oog chakra - ik zie
Naam Ajna (waarnemen en commanderen) of derde oog chakra
Element Licht
Kleur Indigo
Plaats Derde oog (het punt tussen de wenkbrauwen)
Doel Herkennen van patronen
Basis gelegen rond  Adolescentie
Levensgebieden Intuïtie, Beeldvorming, Verbeeldingskracht, Helder inzicht, Dromen, Visioenen
Gerichtheid Zelfreflectie
Demon  Illusie
Evenwichtige kenmerken Intuïtief, Goed geheugen, Goed voorstellingsvermogen, Vermogen tot visueel denken en symbolisch denken, Toegang tot dromen
Deficiënte kenmerken Ongevoeligheid, Slecht geheugen, Gebrek aan fantasie, Moeite met nadenken over de toekomst, Slechts een waarheid of manier zien, Niet dromen / dromen niet kunnen herinneren
Excessieve kenmerken Hallucinaties, Waanideeën, Obsessies, Concentratieproblemen, Nachtmerries
Helingsstrategie: Creatieve therapie / kunsttherapie, Mediteren, Regressietherapie, Kunst scheppen
Helpende affirmaties: Ik zie alles helder, Ik sta open voor mijn innerlijke wijsheid
Zevende Chakra Kruin chakra - ik begrijp/weet
Naam  Sahasrara (duizendvoudig) of kruin chakra
Element Gedachten
Kleur Violet
Plaats Kruin
Doel Begrip
Basis gelegen rond Jonge volwassenheid
Levensgebieden Transcendentie, Overtuigingen, Hogere macht, Goddelijkheid, Eenheid, Visioen, Wereldlijke vrede
Gerichtheid  Zelfkennis
Demon Gehechtheid
Evenwichtige kenmerken Het vermogen om informatie waar te nemen, te analyseren en te verspreiden, Intelligent, bewust, opmerkzaam, Onbevooroordeeld, Positief kritische denker, Gevoel van spirituele verbondenheid, Meesterschap, algehele wijsheid
Deficiënte kenmerken Spiritueel cynisme, Starre overtuigingen, Apathie, Materialisme, hebzucht, dominantie over anderen
Excessieve kenmerken Zich overmatig intellectueel voordoen, Spirituele verslaving / contact met de fysieke realiteit verloren, Dissociatie van het lichaam
Helingsstrategie: Herstellen van verbinding met het lijf (bij exces) of verbinding met de geest (bij deficiëntie), Mediteren (vooral bij deficiëntie, bij exces meer focus op lichaamsbewustzijn in meditatie), Krachttraining, yoga (bij exces)
Helpende affirmaties: Ik draag het goddelijke in mij, Ik vertrouw op mijn innerlijke wijsheid, De wereld is mijn leraar

Meridianen


De meridianen verzorgen het transport van energie door het lichaam. De traditionele Chinese geneeskunde gelooft dat er in die energetische massa 12 energiebanen (meridianen) te onderscheiden zijn. Deze 12 meridianen hebben zowel een lichamelijke als een emotionele functie en dienen als kanalen voor het vervoer van levensenergie, ook wel bekend als "qi" of "chi". Hoewel elke meridiaan is gekoppeld aan een specifiek orgaan, reikt de functie van een meridiaan verder dan alleen het betreffende orgaan. Elke meridiaan heeft zijn eigen unieke eigenschappen en functies. Hier volgt een korte beschrijving van de 12 belangrijkste meridianen:

 1. Longmeridiaan (Long): Geassocieerd met de longen, reguleert de ademhaling en heeft invloed op het emotionele aspect van verdriet.

 2. Dikke darm meridiaan (Dikke darm): Gekoppeld aan de dikke darm, reguleert de eliminatie van afvalstoffen en heeft een relatie met loslaten op zowel fysiek als emotioneel niveau.

 3. Maag meridiaan (Maag): Verbonden met de maag, speelt een rol bij de spijsvertering en heeft invloed op gevoelens van zorgen en piekeren.

 4. Milt-Pancreas meridiaan (Milt-Pancreas): Gerelateerd aan de milt en alvleesklier, is betrokken bij de spijsvertering en het reguleren van bloedsuikerspiegels, met emotionele invloed op overdenken en zorgen maken.

 5. Hart meridiaan (Hart): Verbonden met het hart, reguleert de bloedsomloop en heeft invloed op emoties zoals vreugde en liefde.

 6. Dunne darm meridiaan (Dunne darm): Gekoppeld aan de dunne darm, speelt een rol bij de spijsvertering en heeft invloed op het nemen van beslissingen.

 7. Blaas meridiaan (Blaas): Geassocieerd met de blaas, reguleert de uitscheiding van vloeistoffen en heeft emotionele impact op angst.

 8. Nier meridiaan (Nier): Verbonden met de nieren, reguleert de waterhuishouding in het lichaam en heeft invloed op angst en wilskracht.

 9. Pericard meridiaan (Pericard): Gerelateerd aan het hartzakje, reguleert de bloedsomloop en heeft invloed op emoties rondom relaties.

 10. Drievoudige verwarmer meridiaan (Drievoudige verwarmer): Heeft geen directe associatie met een orgaan maar reguleert de lichaamstemperatuur en heeft invloed op stress en spanning.

 11. Galblaas meridiaan (Galblaas): Gekoppeld aan de galblaas, reguleert de vertering van vetten en heeft invloed op besluitvorming.

 12. Lever meridiaan (Lever): Verbonden met de lever, reguleert de opslag en afgifte van bloed en heeft invloed op woede en frustratie.

Het evenwicht van deze meridianen wordt beschouwd als essentieel voor een goede gezondheid, en diverse traditionele Chinese geneeswijzen, zoals acupunctuur en kruidengeneeskunde, richten zich op het herstellen van dit evenwicht om zowel fysieke als emotionele welzijn te bevorderen.