Numerologie

Vrij vertaald betekent numerologie 'kennis der getallen'. Numerologie houdt zich bezig met de symbolische betekenis van getallen en bredere interpretaties van getallensymboliek. Numerologen geloven dat elk getal eigen kenmerken en eigenschappen heeft. Numerologie kent negen basisgetallen met een eigen betekenis.  Alle getallen en letters worden teruggebracht tot één enkel cijfer met uitzondering van de Meestergetallen. De getallen 11, 22 en 33 noemen we de meestergetallen,  deze hebben een bijzondere betekenis met betrekking tot geestelijk bewustzijn en spiritualiteit.   De theorie achter numerologie is historisch gebaseerd op het idee van Pythagoras dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk terug te brengen zijn tot getallen.  Numerologie gaat ervanuit dat de getallen in het leven niet toevallig zijn maar een onderdeel vormen van de levensloop.  Numerologie stelt je in de gelegenheid om een beter inzicht te krijgen in jezelf en in levenslessen door bijvoorbeeld  je levensgetal ( o.b.v.  geboortedatum) of zielsgetal (o.b.v.  naam) te berekenen en te duiden. 

 

De betekenis v/d getallen

1 Individualiteit, de pionier, leiderschap, sterk, onafhankelijk, impuls, streven, nieuw begin, innovatie
2 Evenwicht, samenwerking, diplomatiek, geduld, tact, balans, dualiteit, compromis
3 Optimisme, sociaal, charmant, humor, expressief, activiteiten, communicatie, creativiteit,  artistiek
4 Praktisch, geduldig, harde werker, standvastig, structuur, detail, discipline, logisch, reden, intelligentie
5 Avontuurlijk, ontdekken, reizen, vrijheid, verandering, uitdaging, constructief, aanpassingsvermogen
6 Harmonie, schoonheid, liefde, verantwoordelijkheid, dienstvaardigheid, loyaliteit, community, relaties, balans, beschermend, verzorgend
7 Filosofie, spiritueel, kennis, magisch, uitvinder, analytisch, innerlijke wijsheid, studie, perfectie, begrijpend vermogen, inzicht, wijsheid
8 Wilskracht, ambitie, onderneming, autoriteit, materie, prestatievermogen, rechtvaardigheid, kracht, geven & nemen
9 Medelevend, idealist, duidelijkheid, ruimhartig, menselijk begrip, volmaaktheid, afronding, vervulling
11 Spiritualiteit, sensitiviteit, intuitie, hoger bewustzijn, openbaring, inspiratie, innerlijke kracht
22 Bouwmeester, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, Idealisme, interesse in de mens , verwerkelijking van idealen
33 Geestelijk, meester leraar, genezer ,ontwikkeling, bewustzijn, kracht (toewijding aan anderen)

* De betekenis van de getallen is in de basis neutraal. Afhankelijk van de betreffende situatie of persoon en het bijbehorende trillingsniveau kan de betekenis zowel positief als negatief worden door vertaald.

Engelengetallen

Als je regelmatig dezelfde cijfers en dubbele getallen tegenkomt kan dit een persoonlijke boodschap bevatten.   Zie jij regelmatig dezelfde cijferreeks voorbijkomen?  Kijk je altijd op hetzelfde moment op je klok of word je op hetzelfde tijdstip wakker? Ons onderbewuste en/of de energieën om ons heen kunnen via de kracht van synchroniciteit (kracht van herhaling) met ons communiceren.  Door de kracht van herhaling worden we ons sneller bewust van ogenschijnlijk toeval en zijn we eerder geneigd de betekenis hiervan te achterhalen. Tekens en boodschappen die worden door gegeven via getallen noemen we ook wel engelengetallen.  Numerologie wordt als basis gebruikt in de betekenisgeving van de cijfers en getallenreeksen, maar de boodschappen zijn iets complexer opgebouwd.  Op de pagina synchroniciteit staat  de betekenis van  veel voorkomende engelengetallen nader toegelicht

 

Getallen en Woorden herleiden tot één getal ( of meestergetal)

Om tot één getal te komen tel je alle getallen die in het getal, de datum, het woord of de naam voorkomen bij elkaar op,  dit herhaal je tot er één cijfer of meestergetal overblijft.  Meestergetallen hebben een eigen betekenis en worden niet verder herleid.  Hieronder staan een aantal voorbeelden van verschillende berekeningen.

 

Voorbeeld berekeningen met getallen:

99  = 9+9 = 18 = 1+8 = 9

991= 9+9+1 = 19=   1+9 = 10= 1+0= 1

996= 9+9+4= 22 ( Meestergetal )

Voorbeeld berekeningen met datums:

18-09-2019 = 1+8+0+9+2+0+1+9 = 30 = 3

03-11-2020 = 0+3+11+2+0+2+0= 18 = 1+8 = 9

19-08-2099 = 1+9+0+8+2+0+4+9= 33 ( Meestergetal)

Letters omzetten naar getallen

In eerste instantie wordt voor elke letter het bijbehorende getal vastgesteld ( zie onderstaande tabel). Deze zijn verdeeld in de 9 basisgetallen en 2 meestergetallen namelijk 11 en 22. Vervolgens kunnen de getallen bij elkaar opgeteld worden om tot de waarde van een woord of naam te komen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
A B C D E F G H I - -
J - L M N O P Q R K -
S T U - W X Y Z - - V

N U M E R O L O G I E
5  3  4  5  9  6  3  6  7 9 5 

 

B E W U S T Z I  J N

2  5  5  3  1  2 8 9 1 5

Voorbeeld berekeningen met woorden / namen :


N   U  M  E  R  O   L   O  G   I  E

5+3+4+5+9+6+3+6+7+9+5= 62 = 6+2= 8

 

 J A N                   V A N                  K O L

1+1+5=7      22+1+5= 27       11+6+5=22

7 + (2+ 7) +  22  = 38 = 3+8= 11 ( Meestergetal)

 

Geboortegetal, Naamgetal, Persoonlijkheidsgetal, etc. 

Hieronder vind je verschillende numerologie berekeningen, de wijze waarop deze worden  berekend en welk inzicht de berekening weergeeft.  Onder elke inzicht staat een link naar een numerologie calculator die het resultaat direct berekend en de daarbij behorende betekenis weergeeft. Onderstaande berekeningen geven een globaal inzicht. Indien je tot een duidelijk en compleet inzicht wilt komen is het raadzaam om numerologie nader te bestuderen of een numeroloog te raadplegen. 

 

Geboortegetal ( geboortedatum)

Je geboortegetal geeft je inzicht in je huidige leven. Dit getal heeft verschillende namen, sommige noemen het ook wel lotsgetal, anderen duiden het aan met levensnummer of levenspadgetal.

Naamgetal ( volledige naam)

Jouw naam geeft inzicht over de mogelijkheden die je hebt om jouw opdracht in dit leven uit te voeren. Het naamgetal laat zien welke mogelijkheden je hebt om het doel van je leven te verwezenlijken.

Persoonlijkheidsgetal (geboortedag)

Je persoonlijkheidsgetal vertegenwoordigt de wijze waarop we met onze omgeving omgaan, onze basishouding en onze manier van de dingen benaderen, het laat zien hoe je op anderen overkomt.

Levensloopanalyse ( zie calculator)

 Dit getal geeft inzicht in je levensloop wat je ook als je  lotsbestemming zou kunnen beschrijven. Het uitgangspunt bij deze berekening is dat de getallen in je leven niet toevallig zijn, maar een onderdeel zijn van je levensloop.

Jaargetal (datum van je laatste verjaardag)

Het jaargetal laat je zien in welk jaar van de cyclus jij je bevindt. Het jaargetal is van toepassing vanaf de dag van je laatste verjaardag tot aan je komende verjaardag.

Relatiegetal ( optellen naamgetallen partners)

Wat kan numerologie je vertellen over een relatie? Wat zijn de kenmerken van de relatie met je huidige partner of je nieuwe liefde?

Huisnumerologie ( op basis van huisnummer)

Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar heb je enig idee hoe jouw huisnummer mede je lot bepaalt? Elk cijfer heeft een specifieke trilling of vibratie, en ook een huisnummer heeft een bepaalde energie.