De kracht van de maan

De maan en de zon hebben grote invloed op de natuur.  De maan heeft ook zwaartekracht en het water op aarde wordt door de maan aangetrokken. De aantrekkingskracht van de maan is de hoofdreden voor het ontstaan van eb en vloed.  De mens bestaat voor zo'n zeventig procent uit water, het is dus geen vreemde gedachte dat de maan invloed heeft op de mens.  De maan kent verschillende fases met ieder zijn eigen specifieke energie een kracht. Deze energieën hebben invloed op de natuur en de mens. Wanneer wij meer afgestemd zijn op de fases van de maan kunnen wij de magische krachten en energie die de maan bezit gebruiken in ons eigen voordeel. Als je bewust bent van de maan en zijn kracht ben je beter in staat bepaalde acties te ondernemen op een moment dat de energie hier gunstig voor is, waardoor je gemakkelijker het gewenste resultaat kan realiseren. 

 

Symbolische betekenis van de maan

Net als aan de zon is aan de maan van oudsher een symbolische betekenis toegekend. De maan vertegenwoordigd de  vrouwelijke  "yin" energie.  Deze energie staat in het teken van; emoties, gevoelens, mysterie , intuïtie, wijsheid, spiritualiteit, connecties en richt zicht voornamelijk op ons onbewuste gedrag. De maan is zodoende de tegenhanger van de zon die voornamelijk te maken heeft met ons bewuste gedrag, en de manier waarop we ons in de maatschappij laten zien. 

 

Maan Fases

Nieuwe maan

Een nieuw begin, inspiratie,  potentieel, vernieuwing, intenties en manifestatie

De nieuwe maan is de subtiele maar sprankelende fase,  de maan is niet te zien of je ziet een dunne sikkel verschijnen aan de rechterkant van de maan. De maan bevindt zich in dit geval tussen de aarde en de zon. Zij is dan niet zichtbaar vanaf de aarde.  De maan komt op tijdens zonsopgang en gaat onder tijdens zonsondergang. Tijdens deze fase geeft de maan een vernieuwende inspirerende energie af.  Het is een perfecte periode om iets nieuws te gaan ondernemen, nieuwe ideeën op te doen en nieuwe plannen te maken. Het is een perfect moment om een maanritueel uit te voeren om zodoende je dromen en wensen kracht bij te zetten om deze te kunnen manifesteren. 

 

Jonge maan ( wassende/ toenemende maan)

Groei, voorbereiding, vooruitgang, geloof. bewustzijn, intenties en verwachtingen

De jonge maan wordt getypeerd door de groeiende/ toenemende energie. De maan komt op halverwege de ochtend en gaat halverwege de avond onder. De maan is voor een kwart aan het verlichten aan de rechterkant. Deze maanfase staat voor groei en geloof in dat wat je wilt realiseren.  Het is het perfecte moment om je intenties, verwachtingen en wensen gedurende deze tijd voor ogen te houden en verder uit te werken.  Tijdens deze fase word je bewuster van hetgeen je wilt realiseren en zullen je intenties en plannen zich verder ontkiemen en groeien. De energie van de maan groeit,  en jij kan ook groeien in deze periode. Je kunt je richten op je ontwikkeling, op nieuwe plannen, ideeën en vernieuwing.

 

Eerste kwartier

Actie, uitdagingen, beslissingen en vertrouwen
Precies de helft aan de rechterkant van de maan is verlicht en de andere helft is schaduw. De maan komt op rond de middag en gaat rond middernacht onder. Deze fase staat voor uitdagingen, beslissingen en actie nemen. De periode van inventarisatie en voorbereiding en het stellen van intenties is voorbij en nu is het tijd om aan de slag te gaan.  In deze fase is het tijd om je plannen in actie te brengen, zodat deze zich makkelijker kunnen uitvouwen. Het is tijd om problemen op te lossen en je ideeën vorm te geven en stappen te zetten ten aanzien van de uitvoering. De maanenergie is nu bevorderlijk om beslissingen te nemen en actie te ondernemen !

 

Wassende maan ( gibbons maan/ toenemende maan)

Beoordeling, Inzichten, aanpassen en verfijnen
De maan is nu voor driekwart verlicht aan de rechterkant. Ze komt halverwege de middag op en gaat halverwege de nacht onder. Deze fase staat voor beoordeling en verfijning. Het is tijd om je acties te overzien ze te begrijpen en ze te verfijnen. Het is een periode waarin je eigen kracht en inzichten zich opbouwen. Je bent beter in staat om het geheel te overzien, dingen beter te begrijpen en je plannen bij te stellen. Het is een fase waarin je de situatie goed kan beoordelen, over goede inzichten beschikt en je gemakkelijk aanpassingen kan realiseren. Het is een periode om jezelf,  je doelen of projecten te verfijnen !

 

Volle maan

Hoogtepunt, Emoties,  resultaten, vergeving, loslaten en dankbaarheid
De maan is helemaal rond en volledig verlicht door de zon. Ze komt op rond zonsondergang en gaat onder bij zonsopgang. De kracht van de maan is volledig opgebouwd en komt op zijn hoogtepunt. Al vanaf twee dagen vóór de volle maan tot en met twee dagen ná de volle maan is de energie merkbaar. Deze energie verschilt per keer.  Afhankelijk van het teken (sterrenbeeld) waar de volle maan in staat, maar ook de aspecten die de maan op dat moment maakt ten opzichte van andere planeten. Hierdoor  straalt de maan een extra krachtige energie uit.  Veel mensen slapen slechter rond deze periode, emoties komen meer aan de oppervlakte en zijn intenser, zelfs bloedingen (menstruatie) kunnen heftiger zijn.  De maanenergie heeft een doorwerking op onze innerlijke wereld ( yin-energie). Het versterkt de emoties en gevoelens die je op dat moment ervaart.  Volle maan is een goed moment om emoties te verwerken en om mensen, dingen en patronen die niet in je beste belang dienen los te laten. In deze maanfase wordt ieders innerlijke kracht versterkt en dit heeft directe invloed op je energie en creativiteit. Deze periode is de tijd om projecten af te ronden en te vieren wat je tot dusver hebt bereikt. Tevens is het een periode waarin resultaten van je inspanningen zichtbaar worden. Het is een perfect moment om een maanritueel uit te voeren. Hierbij staat loslaten en dankbaarheid tonen centraal ! 

 

Afnemende maan 

Samenwerking, ontspanning, acceptatie en hergroeperen
De maan is nu aan de linkerkant voor drie vierde deel verlicht. Het licht is nu aan het afnemen. De maan komt halverwege de avond op en gaat halverwege de volgende ochtend onder. Deze fase staat voor afronding en ontspanning. Het is een tijd om je ervaring te delen met anderen en je dankbaarheid te tonen. De maan neemt af, en wordt weer kleiner. Bij de afnemende maan past weer een andere levenshouding. Zoals de maan loslaat, kun jij ook steeds meer loslaten, letterlijk en figuurlijk.

 

 

Laatste kwartier

Evalueren, balanceren, vertrouwen, afronden en vergeving
De linkerkant van de maan is nu verlicht. De maan komt halverwege de avond op en gaat halverwege de volgende ochtend onder. Deze fase staat voor evaluatie, afronding en vergeving. Voor dat de nieuwe maan weer aan de lucht staat is het tijd om de balans op te maken, te vergeven en projecten af te ronden. Je hebt behoefte om te delen wat je geleerd hebt of hebt meegemaakt. 

 

 

Asgrauwe Maan ( afnemende , balsemieke of karma Maan)

Genezing, rust en overgave
De maan is nu nauwelijks meer te zien, enkel voor een klein deel aan de linkerkant. De maan wordt steeds kleiner en komt halverwege de nacht op en gaat halverwege de middag onder. Deze fase staat voor rust en ontspanning, en het is een perfect moment om een eind te maken aan dingen die niet goed voor je zijn.  Het is een zeer geschikte fase om op te ruimen en schoon te maken, zowel letterlijk als figuurlijk.  Deze fase is gericht op je herstel, neem tijd voor jezelf om te genezen, te rusten en te ontspannen. 

 

 

Maan Astrologie 

Naast de maanfases veranderd de maan ook van astrologisch teken (sterrenbeeld) waar deze in staat. Dit brengt wisselende energie en thema's met zich mee waarmee we kunnen werken.  De volle maan en de daaropvolgende nieuwe maan staan in een ander astrologisch teken. Dit komt omdat de maan in ongeveer 28 dagen door de dierenriem heen reist en hierdoor iedere 2,5 dag in een ander astrologisch teken (sterrenbeeld) staat. Zo zijn er twaalf verschillende volle manen in een jaar en twaalf verschillende nieuwe manen, en komt ieder sterrenbeeld aan bod.  Ook als de maan niet in jouw zonneteken staat, kun je de energie ervan opmerken.  De energie van het astrologische teken (sterrenbeeld) waar de maan in staat geldt in principe voor iedereen. Wanneer de maan bijvoorbeeld in het teken van de leeuw staat, dan voelt niet alleen iemand met het Sterrenbeeld (zonneteken ) Leeuw dit, maar iedereen kan deze krachtige, charismatische en moedige maanenergie voelen en gebruiken. In onderstaande galerij staan de effecten van de nieuwe en volle maan per sterrenteken kort beschreven.  De maanenergie beïnvloedt iedereen daarentegen wel op een ander levensgebied. Dit is afhankelijk van je geboortehoroscoop en het astrologische huis waar de maan zich in bevind op een specifiek moment. Om een vollediger beeld te krijgen welke invloed een specifieke maanstand voor jou heeft, kijk je zowel naar het sterrenbeeld waar de maan in staat als het levensgebied waar deze invloed op uitoefent.  Wil je weten op welk levensgebied een specifieke maan betrekking heeft, of welke eigenschappen bij elk sterrenbeeld horen?  Dan is het belangrijk dat je weet hoe jouw geboortehoroscoop eruitziet en je verdiept in de astrologische huizen. 

Maan ritueel

In principe kun je twee dagen voor en twee dagen na volle  en nieuwe maan een rituelen uitvoeren. De  energie van de maan is het sterkst op de dag zelf. Je kunt gebruik maken van de maanenergie en deze extra kracht bijzetten door een ritueel uit te voeren om bepaalde zaken in je leven los te laten of om intenties te versterken.  Een ritueel is een reeks vaste handelingen die in een bepaalde volgorde wordt uitgevoerd om de symbolische betekenis extra kracht bij te zetten. In principe kunnen maan rituelen onderverdeeld worden in twee type, de eerste is gericht op het loslaten van mensen en oude emoties en de twee gaat over manifesteren en aantrekken van het nieuwe.   Om de maanenergie optimaal te kunnen benutten en nog gerichter in te zetten kan je jouw intenties afstemmen op het maanteken/ aspect. Het astrologische teken (sterrenbeeld)  waarin de maan staat vertegenwoordig de eigenschappen die deze maanperiode extra krachtig zijn. Het huis waarin de maan staat in jou persoonlijke horoscoop (astrologie: geboortehoroscoop) geeft aan op welk levensgebied de maanenergie de grootste doorwerking heeft . Door je intenties en wensen hierop af te stemmen zullen deze extra worden versterkt. 

 

Loslatingsritueel  ( volle maan energie )

Met volle maan worden de emoties en de gevoelens die je op dat moment ervaart extra versterkt. De volle maan energie is mede daarom zeer geschikt om een ritueel uit te voeren om emoties te verwerken, en "het oude" en dat wat niet in je beste belang dient los te laten. Je kan het ritueel op verschillende manieren vormgeven zolang je het vanuit de juiste intenties uitvoert. Hierbij raad ik aan om stil te staan bij de huidige situatie en na te gaan welke mensen, emoties en patronen je momenteel blokkeren of belemmeren. Probeer dit te verwerken en vervolgens los te laten. Hierbij is het van belang dat je niet focust op de negatieve aspecten die je momenteel ervaart, maar je volledig richt op het positieve gevoel en/of resultaat dat je zult ervaren als dat stuk in je leven is afgesloten.  Door het oude af te sluiten komt er weer ruimte om nieuwe dingen in je leven aan te trekken. Na het loslaten kan extra aandacht besteden aan hetgeen je wilt manifesteren (nieuwe maanwens) zodat dit zich tijden de volle maan kan ontplooien, en je deze intenties met de nieuwe maan kan vormgeven en kracht kan bijzetten. 

 

Manifestatie ritueel ( nieuwe maan energie )

Tijdens nieuwe maan geeft de maan een inspirerende energie af. Het is mede hierdoor een goede periode om iets nieuws te  ondernemen, nieuwe ideeën op te doen en nieuwe plannen te maken. De nieuwe maan is zodoende een perfect moment om een manifestatieritueel uit te voeren. Door stil te staan bij je dromen en wensen en de dingen  waar je dankbaar voor bent kan je hier meer van in je leven aantrekken. Er zijn veel verschillende manieren om een manifestatieritueel vorm te geven. Klik hier, voor meer informatie over manifesteren en welke aspecten hierbij van belang zijn. Vanuit focus, gedachten, emoties, overtuigingen en intenties kan je positieve energie oproepen en aantrekken. Het is van belang dat je focus tijdens dit ritueel uitgaat naar de positieve aspecten, en de dingen waar je dankbaar voor bent. De volle maan hoort altijd bij een nieuwe maan in datzelfde teken. Die nieuwe maan is altijd zes maanden voorafgaand aan de volle maan. Wat heb je afgelopen halfjaar bereikt? Wat heb je geleerd? Sta stil bij dat wat je al hebt bereikt, wees trots op jezelf en richt je op de punten die je een dankbaar gevoel geven. 

 

Je eigen ritueel samenstellen of creëren

Hieronder staan verschillende manieren beschreven hoe je  een maanritueel kan uitvoeren. Als deze rituelen niet volledig bij jou voorkeuren aan sluiten,  niet goed aanvoelen of er elementen ontbreken, voel je dan vrij om je eigen ritueel vorm te geven. Je kan bepaalde methodes combineren, zelf een symbolische handeling bedenken en/of elementen toevoegen met een persoonlijke of symbolische betekenis. De intenties staan centraal en vormen de basis van het ritueel, de handelingen en elementen zetten deze intenties extra kracht bij. Het allerbelangrijkste is dat het ritueel goed en veilig aanvoelt, volg hierbij altijd je eigen gevoel en intuïtie! 

Een aantal ideeën voor een maanritueel :

  • Neem een moment voor zelfreflectie ( tarot, orakelkaarten en pendelen kunnen hierbij als hulpmiddel worden gebruikt )  
  • Neem een zout (voeten) bad met Himalaya zout, zeezout of Epson zout ( of een zelf samengestelde kruidenmix) 
  •  Reinig sieraden, stenen en kristallen en laad deze op onder de maan
  • Laat oude emoties en mensen los ,Schrijf van je af!
  • Sta stil bij je successen van het afgelopen half jaar 
  • Wees dankbaarheid  en maak gebruik van affirmaties
  • Doe een geleide (maan) meditatie
  • Doorbreek energiekoorden 
  • Reinig en zuiver je energieveld en/of je huis 
  • Creëer een positieve/ ontspannen leefomgeving

 

17 weetjes over volle maan