Tips & Tricks (database)

Spiritualiteit is erg breed en er is veel uiteenlopende informatie over beschikbaar. Daar waar ik gebruik maak van tarot en kristallen om dichter bij mijn intuïtie te komen kiezen anderen bijvoorbeeld voor koffiedik of zandlezen. Alle vormen hebben in gemeen dat ze werken vanuit dezelfde basis principes qua energie, met als doel gedachten los te laten en ruimte te geven aan intuïtie. Op deze pagina heb ik informatie, video's, cursussen, documenten en praktische oefeningen verzameld die mij hebben geïnspireerd en op weg hebben geholpen bij mijn spirituele ontwikkeling. Ik gebruik deze pagina als database om informatie gemakkelijker terug te kunnen vinden en te kunnen delen. Ik heb besloten om deze pagina openbaar te publiceren zodat iedereen hier gebruik van kan maken.  Hierbij wil ik benadrukken dat ik onderstaande informatie niet als absolute waarheid aanneem of zodoende wil uitdragen. Onderstaande informatie heb ik geraadpleegd om vanuit verschillende perspectieven tot nieuwe inzichten te komen en zodoende mijn eigen visie te ontwikkelen.  Iedereen kiest hierin zijn eigen weg en vormt vanuit zijn eigen perspectief een totaalbeeld van de werkelijkheid. 

 

De intentie is om deze database structureel uit te breiden. Deze pagina is zodoende continue in ontwikkeling.  Heb jij tips, tricks, informatie, handvatten of verwijzingen ter verbetering / aanvulling van deze database?  Dan ontvang ik deze graag in een persoonlijk bericht zodat ik deze wellicht de volgende update kan meenemen.

 


Veilige basis creëren / energetische bescherming 

Het is van  belang om een veilige basis te creëren waarin je (energetisch) beschermd bent tegen ongewenste energieën van buitenaf.  De volgende aspecten staan hierbij centraal en worden nader toegelicht;  het versterken en beschermen van je persoonlijke energieveld, het belang van een gelijkwaardige energie uitwisseling , het verbreken van belemmerende energiekoorden , het zuiveren van energievelden en  ruimtes,  het creëren van een  positieve ( leef) omgeving en het creëren van een persoonlijke ritueel ter bescherming van je energie.

   

Spirituele anatomie van het menselijk lichaam (betekenis lichaamsdelen)

Spirituele anatomie geeft meer inzicht in de spirituele betekenis van het menselijk lichaam. Indien er sprake is van disbalans, overbelasting en/of blokkades kan het menselijk lichaam met ons communiceren door bijvoorbeeld pijnsignalen af te geven. Elk orgaan, gewricht, klier en lichaamsdeel heeft zijn eigen diepere spirituele betekenis en functie.  Deze spirituele betekenis kan extra inzichten bieden om de onderliggende oorzaak van klachten beter te kunnen herleiden. Ook zijn er technieken waaronder Jin Shin Jyutsu  die kunnen worden toegepast om zelfstandig emotionele én lichamelijke klachten te verlichten.  

 

Energetische anatomie van het menselijke lichaam (aura, chakra's, meridianen)

Met de energetische anatomie van het menselijk lichaam wordt de samenstelling van het menselijke energieveld bedoeld.  Ieder levend wezen heeft een uniek energieveld, het is een levend deel van ons dat altijd in beweging is en uitzet en samentrekt. Dit energieveld noemen we ook wel de aura, deze bestaat uit zeven lagen. Deze lagen staan met elkaar, de chakra's (energieknooppunten), de meridianen en het fysieke lichaam in verbinding. Elke aura laag correleert met een van de zeven grote chakra’s. Deze chakra's staan in verbinding met de hoofd meridianen, die het transport van energie door het menselijk lichaam verzorgen . Alle lagen van de aura , de zeven basis chakra's als de hoofd meridianen hebben  elk hun specifieke eigenschappen, vorm, trilling, etc. 

 

Manifesteren (wet van aantrekkingskracht)

Energiegolven die je uitzend, of ze nu bewust of onderbewust uitgezonden worden, creëren de werkelijkheid. Gedachten en emoties zenden energiegolven uit, waarna schijnbaar toevallig ideeën, mensen, kansen, dingen of situaties op jouw pad komen die hiermee overeenkomen. Dit ontstaat omdat energie soortgelijke energieën aantrekt. Deze energieën komen grotendeels overeen doordat ze op eenzelfde frequentie trillen. Dit staat ook wel bekend als de wet van aantrekking en synchroniciteit. Vertrouwen en geloven in jezelf en in dat wat je wilt realiseren is de basis om het daadwerkelijk te manifesteren.

 

Affirmaties

Onze gedachtes zijn van grote invloed op onze gevoelens en ons energieveld. Gedachtes kunnen we sturen, zo kunnen we zelf bepalen hoeveel tijd we aan bepaalde gedachten besteden. Het is wetenschappelijk bewezen dat positieve gedachten het (zelf)vertrouwen vergroten. Affirmaties zijn een manier om je gedachten, je zelfbeeld, gezondheid en je zelfvertrouwen te beïnvloeden.  Affirmaties zijn een vorm van positieve zelfsuggestie en worden toegepast om je onderbewuste positief te beïnvloeden.  Affirmaties zijn positieve zinnen die je als een soort mantra herhaalt.  Het regelmatig toepassen van  affirmaties kan bijdragen om je gedachten patroon positief te (her)programmeren.  

 

Meditatie

Mediteren is een techniek voor het ontspannen en helder krijgen van je geest. Mediteren is een sterke tool om in contact te komen met jezelf. Je laat je geest volledig tot rust komen en probeert uiteindelijk tot een andere staat van bewustzijn te komen door je te focussen op het hier en nu. Het belangrijkste is dat je niet probeert je gedachten te controleren maar deze te observeren, accepteren en los te laten. Er zijn veel verschillende technieken, gedachten en ideeën over meditatie. Innerlijke rust staat hierbij over het algemeen centraal.

 

Numerologie

Vertaald betekent numerologie 'kennis der getallen'. Numerologie houdt zich bezig met de symbolische betekenis van getallen en bredere interpretaties van getallensymboliek. Numerologen geloven dat elk getal eigen kenmerken en eigenschappen heeft. Alle getallen en letters worden teruggebracht tot één enkel cijfer met uitzondering van de Meestergetallen. De theorie achter numerologie is historisch gebaseerd op het idee van Pythagoras dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk terug te brengen zijn tot getallen.  Numerologie kent negen basisgetallen met ieder een eigen betekenis.  

 

Synchroniciteit, engelengetallen & engelenboodschappen

Synchroniciteiten zijn signalen vanuit het universum die je erop alert maken aandacht te schenken aan bepaalde aspecten in je leven. Het is een betekenisvol signaal dat zich op (nog) onverklaarbare wijze aandient in je leven. Deze signalen noemt men vaak engelengetallen en/of engelen boodschappen.  Bij het zien van een signaal valt het in eerste instantie wellicht niet op, als er daarentegen sprake is van een opmerkelijke samenloop van omstandigheden of  je een signaal repeterend ziet verschijnen  gaat dit opvallen. Het betreft betekenisvolle toevalligheden die zich voordoen zonder causaal verband, maar toch een betekenis lijken te hebben.  Er wordt verondersteld dat synchroniciteit een manier is waarop het universum / ons onderbewustzijn en/of de engelen met ons communiceren. 

 

Astrologie

 Sinds duizenden jaren gaan veel mensen ervan uit dat de zon, maan en planeten invloed hebben op ons leven hier op aarde. Door het ontdekken van terugkerende patronen (standen van planeten en sterren aan de hemel)  en deze te combineren met gebeurtenissen en stemmingen is de astrologie ontstaan. Astrologie legt verbanden tussen de stand van hemellichamen en het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde . Sterrenbeelden en horoscopen worden met behulp van astrologie opgesteld.  

De kracht van de maan

De maan en de zon hebben grote invloed op de natuur.  De maan heeft ook zwaartekracht en al het water op aarde wordt in zekere zin door de maan aangetrokken. De aantrekkingskracht van de maan is de hoofdreden voor het ontstaan van eb en vloed.  De mens bestaat voor zo'n zeventig procent uit water, het is dus geen vreemde gedachte dat de maan invloed heeft op de mens.  De maan kent verschillende fases met ieder zijn eigen specifieke energie een kracht. Deze energieën hebben invloed op de natuur en de mens. Wanneer men afgestemd is op de fases van de maan kunnen de energieën die de maan uitstraalt gebruikt worden in ons voordeel.

 

Edelstenen en kristallen

Sinds mensenheugenis worden aan edelstenen en kristallen de meest uiteenlopende eigenschappen toegeschreven. In de oudheid werden ze door de Egyptenaren gebruikt voor het voorspellen van de toekomst. Ook de geneeskrachtige werking van kristallen en edelstenen is al eeuwenlang bij mensen bekend. Sinds de elfde eeuw heeft men zoveel mogelijk stenen en hun geneeskrachtige invloed op lichaam en geest gedocumenteerd. Elke edelsteen heeft zijn eigen specifieke werking op lichaam en geest. Bijvoorbeeld ter vergroting van de persoonlijke kracht, ter bescherming of bij specifieke gezondheidsklachten.

 

Tarot en orakelkaarten

Tarot- en orakelkaarten zijn ontwikkeld als hulpmiddel om energievelden beter in beeld te brengen, zodat deze gemakkelijker kunnen worden geïnterpreteerd. De kaarten dienen ter inspiratie om vanuit een ander perspectief tot nieuwe inzichten te komen.  De kaarten zijn bedoeld als hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in wat je onbewust aanvoelt en/of weet.  Op deze pagina vind je meer informatie over tarot en hoe je hier zelf mee aan de slag kunt. Onderaan de pagina staat tevens een link naar verschillende online orakels,  diverse online tarot-cursussen en aanvullende informatie.

Betekenis van Kleuren

Iedere kleur heeft zijn eigen symbolische betekenis en eigen kenmerken.  Wist je dat je onbewust beïnvloed wordt door de kleuren om je heen? Veel mensen hebben een persoonlijke voorkeur qua kleuren, maar ook je humeur, leefomgeving, uitstraling, productiviteit en zelfs je gezondheid kunnen worden beïnvloed door kleuren. 

 

Universele wetten 

De term universele of kosmische wetten is een begrip binnen de esoterie. De esoterische wetten zijn religieuze begrippen, gebaseerd op spirituele ervaringen. Eeuwenlange mondelinge traditie en vrijwel alle wijsheid tradities spreken over het bestaan van  universele wetten. Met name in de esoterie en de new age worden Universele Wetten gezien als de basis van waaruit de mensheid kan evolueren naar een hoger bewustzijn. Oude mystieke, esoterische en geheime leringen van duizenden jaren geleden geven  inzicht in deze universele wetten. Deze wetten beschrijven en verklaren de essentie van de aard, betekenis en werking van het universum. Men veronderstelt dat deze wetten in het dagelijkse leven van de mens werkzaam zijn en een grote invloed hebben op ons bestaan