Tarot

Op deze pagina nemen we je mee in de wereld van tarot en orakelkaarten. Hier ontdek je wat je kunt verwachten bij een persoonlijke kaartlezing, leer je zelf kaartlezen, en ontvang je begeleiding om meester te worden in het gebruik van tarot- en orakelkaarten. Binnenkort bied ik ook cursussen aan om je kennis en vaardigheden op dit gebied verder te ontwikkelen. Tarot, een eeuwenoud meesterwerk vol mysterieuze onthullingen en symbolische schoonheid, opent de deur naar zelfinzicht en persoonlijke ontdekking. Welkom op deze boeiende reis, waar we nieuwe inzichten verkennen vanuit een ander perspectief.

 

Persoonlijke tarot reading

Tijdens een persoonlijke tarot reading stem ik mijzelf af op de energie van de betreffende persoon en bespreek ik het onderwerp waarover men extra inzicht wil verkrijgen. De energieën waarmee deze persoon in contact staat kan ik hierdoor deels bewust waarnemen. Onderliggende emoties en gevoelens kan ik vaak persoonlijk ervaren of aanvoelen. Dit betekent overigens niet dat ik gedachten kan lezen of dat ik mij bewust ben van alle details. Op basis van intuïtie kies ik vervolgens de tarot- en orakelkaarten uit en bepaal ik het leggingspatroon. De kaarten vertegenwoordigen ieder een inzicht en staan altijd in verband met elkaar. Bij het interpreteren van de kaarten maak ik gebruik van mijn intuïtie en laat ik mij inspireren door aspecten zoals kleuren (kleurenpsychologie) , cijfers (numerologie), sterrenbeelden & planeten (astrologie), symboliek, vormgeving, kaartposities en kaartcombinaties. Tijdens een persoonlijke reading is er de ruimte om je eigen waarnemingen, gedachten of vragen die het oproept in te brengen. De interactie zorgt voor meer diepgang waardoor een vollediger inzicht kan ontstaan en de persoonlijke boodschap specifieker kan worden verwoord. Een tarot reading is bedoeld ter inspiratie om zodoende vanuit een ander perspectief tot nieuwe inzichten te komen.

 

Wat zijn tarot- en orakelkaarten?

Tarot- en orakelkaarten zijn ontwikkeld als hulpmiddel om energievelden in beeld te brengen zodat deze gemakkelijker kunnen worden geïnterpreteerd. Alles is in basis opgebouwd uit energiegolven. Dit geldt ook voor gedachten, gevoelens en objecten, waaronder tarot- en orakelkaarten. De opbouw, vormgeving en de symboliek van de kaarten evenals de oorspronkelijke intenties en associaties qua betekenisgeving maken dat elke kaart is opgeladen met verschillende soorten energieën. Het totaal aan energieën vormt een uniek energieveld per kaart. De intenties waarmee een kaart is gecreëerd en de betekenis die er in eerste instantie aan is gegeven, staat vaak beschreven en kan worden geraadpleegd of geleerd. Dit vormt de algehele basis betekenis van de kaart. Het tarotspel is waarschijnlijk rond de 15e eeuw ontstaan, en wordt al eeuwenlang gebruikt. Een tarotdeck heeft altijd een vaste structuur en is opgebouwd uit 78 kaarten. Waarbij de 22 ‘grote arcana kaarten’ grote levensgebeurtenissen vertegenwoordigen en de 56 ‘kleine arcana kaarten’ betrekking hebben op het leven van alledag. Orakelkaarten daarentegen kennen geen vaste structuur en hebben vaak een specifiekere betekenis of duiding per kaart. De betekenis van tarotkaarten is globaler/ breder opgesteld waardoor de betekenis per vraagstelling verschilt en het meer ruimte laat voor interpretatie.

 

Net als tarotkaarten bestaat elke foto uit verschillende soorten energieën die in beeldvorm zijn weergeven. Het moment waarop je de foto bekijkt, wat je daadwerkelijk ziet, de algemene informatie die hierover bekend is, maar ook jouw persoonlijke associaties zijn van invloed op hoe je de foto in zijn geheel ervaart. Op basis van deze waarnemingen kun je het geheel interpreteren en tot een persoonlijke betekenis komen. Net als bij tarot verschilt het persoonlijke inzicht dat de foto je biedt per persoon en kan de betekenis van de foto afhankelijk van het moment waarop je hem bekijkt veranderen.


Tarot Kaarten XVII - de ster

Hoe werkt kaartlezen?

Bij een tarotlezing worden de kaarten altijd vanuit een bepaalde intentie of focus neergelegd. De basis intentie is om met behulp van de kaarten tot een bepaald inzicht te komen. Daarnaast focus je op de situatie, persoon of op het antwoord van je vraag waarover je inzicht wilt ontvangen. Vanuit intenties kunnen we specifieke energieën waar we op focussen ons persoonlijke energieveld binnentrekken. Door je te focussen op het inzicht dat je wilt verkrijgen trek je deze energie als ware je eigen energieveld binnen en wordt de energie waarmee je in contact staat versterkt. Hierdoor kan je deze energie bewuster waarnemen, waardoor je beter in staat bent om het te interpreteren. Elke energie trilling werkt als een magneet en trekt soortgelijke energieën aan. Dit noemen we ook wel de wet van aantrekking en synchroniciteit. De wet van aantrekking en synchroniciteit is gebaseerd op het uitgangspunt dat energie altijd de weg van de minste weerstand volgt. Hierdoor trekt het soortgelijke energieën aan die op eenzelfde frequentie trillen, en dus grotendeels overeenkomen. Jouw gedachten zenden energiegolven uit. De kaart met het energieveld dat het meeste overeenkomt met de energie waarop je je focust zal vervolgens in de legging naar voren komen. Deze kaart geeft de energie in beeldende vorm weer. De basis betekenis van de kaart dient hierbij slechts als uitgangspunt. De spontane emoties, gevoelens en gedachten die de kaarten in eerste instantie oproepen geven een diepere persoonlijke betekenis aan de kaarten. Als spiegel van je onderbewustzijn stimuleren de kaarten je intuïtieve vermogen om vanuit een ander perspectief tot nieuwe inzichten te komen. De kaarten zijn bedoeld als hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in wat je onbewust aanvoelt en/of weet.

 

Orakelkaarten

Zelf aan de slag met kaartleggingen

Veel mensen die beginnen met kaarten leggen zijn onzeker en weten niet of ze het wel goed doen. Die vrees is onnodig. Wanneer jij een methode hebt die voor jou goed voelt, is het goed. Het belangrijkste is om je tijdens het kaartleggen te focussen op de intentie (doel/ vraag) waarmee je de kaart legt. Er zijn verschillende soorten bekende legpatronen, maar deze kun je ook zelf bepalen zolang de intentie per kaart duidelijk is. De kunst van het kaartleggen is om de betekenis van een kaart door middel van sleutelwoorden met andere kaarten te verbinden tot een verhaal. Sommige mensen leren de sleutelwoorden en betekenissen uit hun hoofd, anderen volgen hun intuïtie. Wat denk je bij de kaart die voor je ligt? Wat voel je bij die kaart? Wat schiet jou te binnen als je die kaart ziet? Ik raad aan om de oorspronkelijke betekenis van de kaart als uitgangspunt te nemen en vervolgens de kaart te observeren en je intuïtie te volgen voor de duiding. Hoe vaker je met de kaarten oefent, des te duidelijker de persoonlijke betekenis van de kaarten voor je zullen worden. Door bijvoorbeeld elke dag een kaart te trekken raak je op een eenvoudige manier bekend met de kaarten. Daarnaast kun je ook verbanden gaan leggen en patronen herkennen. In hoeverre sluit de kaart aan bij jouw ervaringen en gevoelens die dag?

 

Kaartleggen werkt het best wanneer je ontspannen bent en je in een rustige omgeving begeeft. Wanneer je moe, wanhopig of onrustig bent kun je het beste eerst even kort mediteren om je geest leeg te maken. Veel beginnende kaartleggers beginnen met orakelkaarten, omdat deze kaarten vaak een specifiekere betekenis hebben en zijn daardoor gemakkelijker te interpreteren. De oorspronkelijke tarot is uitgebreider en kan veel ruimer geïnterpreteerd worden, waardoor het een vollediger en uitgebreider antwoord kan weergeven. Zo zijn er in tarot veel elementen verwerkt die extra betekenis aan de kaarten geven waaronder kleuren , cijfers, sterrenbeelden , planeten , symboliek, vormgeving, kaartposities en kaartcombinaties. De meeste tarotdecks zijn gebaseerd op de afbeeldingen en symboliek van de bekende Rider Waite tarot. Welk deck het beste bij jou past ontdek je door er een tijdje mee te werken. Je merkt dan vanzelf welk tarotdeck goed voelt. Persoonlijk ervaar ik dat het werken met een tastbaar orakel of tarotdeck een beter resultaat oplevert met gerichtere inzichten dan via digitale kanalen. Daarentegen zijn de digitale kanalen een goede manier om kennis te maken en te oefenen met tarot en kaartleggingen, om zodoende te ontdekken welke decks en methodieken het beste bij jou aansluiten.