Astrologie

 Sinds duizenden jaren gaan veel mensen ervan uit dat de zon, maan en planeten invloed hebben op ons leven hier op aarde. Door het ontdekken van terugkerende patronen (standen van planeten en sterren aan de hemel)  en deze te combineren met gebeurtenissen en stemmingen is de astrologie ontstaan. Astrologie legt verbanden tussen de stand van hemellichamen en het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde . Sterrenbeelden en horoscopen worden met behulp van astrologie opgesteld.  

 

Betekenis van de planeten

Planeet Kenmerk Beschrijving
Zon ik ben Focus, centrum, centraal staan, doel van het leven, mannelijk ( yang / vader), verlichting/ inzichten
Maan ik voel Gevoel, emoties, intuitie, onderbewuste, veiligheid, instinctieve behoeftes, vrouwelijk ( yin / moeder), mysterie & illusies
Mercury ik denk Mentaliteit, communicatie, gedachten, dat waar je aan denkt en over praat, ideeën, daar waar je bewust van bent
Mars ik doe Drijfveren, passie , actie, energie, ongeduld, impulsief, hartstocht, dat waar je voor vecht en voor door het vuur gaat, fel
Venus ik hou van Waarden en liefde, schoonheid, sympathie, plezier, dat waar je van houd en waar je de schoonheid van waardeert
Jupiter ik groei Wijsheid, geluksplaneet, overvloed, zegeningen, geluk, optimisme, uitbreiding, vrolijkheid
Saturn ik bereik Leerprocessen, serieuze planeet, structuur, restricties, wetten en regels, realiteit, verantwoordelijkheid, autoriteit, angsten
Uranus ik ontwikkel Oorspronkelijkheid, rebels, losbreken, aantrekking, intern, onverwacht, impulsief, onvoorspelbaar, vrijheid, onderscheiden
Neptune ik droom Trancendentie, overstijgen, mysterie, dagdromen, idealistisch, illussies, intuitief, geloof, onduidelijkheden (dromen & vluchten)
Pluto ik empower Transformatie, krachtig, alles of niets, lessen leren, in controle zijn, dood/ wedergeboorte, totale transformatie
North node Levenslessen Gelukspunt, Focus, grootste doel / voldoening te behalen, uitdagingen , instintief tot aangetrokken, dit leven , ontwikkeling
South node Kwaliteiten Geleerde lessen vorige levens, natuurlijke vaardigheden/ talenten, comfort, natuurlijk flow, kracht, volbracht, kracht.

Beweging van de planeten

De planeten bewegen ieder op hun eigen tempo  rond de aarde, in een vast patroon. In onderstaande tabel kan je terugvinden hoe lang de planeten in een teken of sterrenbeeld verblijven en hoelang ze erover doen om door alle 12 tekens van de dierenriem te trekken.  Af en toe lijken planeten tegengesteld te bewegen dit noemt men ook wel retrograde en soms staan ze daar aan voorafgaand of erna even stil (stationair) . Dit staat eveneens hieronder vermeld.

Planeet Per teken (huis) Volledig rond Retrograde , stationaire
Zon 1 maand 1 jaar n.v.t.
Maan 2,5 dagen 1 maand n.v.t.
Mercurius 15-69 dagen 1 jaar Mercurius beweegt soms tegengesteld voor 24 dagen en staat 1 dag stil.
Venus 24 - 100 dagen 1 jaar Venus beweegt zich tegengesteld voor een periode van 43 dagen en staat 2 dagen stil.
Mars 2 maanden 2 jaar Mars beweegt af en toe voor 80 dagen tegengesteld en staat 3 dagen stil.
Jupiter 1 jaar 12 jaar Als Jupiter tegengesteld beweegt dan is dat voor 120 dagen en staat stil voor 5 dagen. 
Saturnus 2,5 jaar 28-30 jaar Als Saturnus tegengesteld beweegt, duurt dat 140 dagen en staat stil voor 5 dagen.
Uranus 7 jaar 84 jaar Als Uranus tegengesteld beweegt, dan duurt dat 140 dagen en staat stil voor 5 dagen. 
Neptunus 14 jaar 165 jaar Als Neptunus tegengesteld beweegt dan duurt dat 157 dagen en staat hij 5 dagen stil.
Pluto 21 jaar 250 jaar Als Pluto tegengesteld beweegt, duurt dat 160 dagen en de stationaire periode varieert.

Betekenis van de 12 huizen ( astrologie chart ) 

Huizen Kenmerken Sterrenbeeld
Eerste Jijzelf, persoonlijkheid, uitstraling/ uiterlijk, eerste indruk, hoofd/ gezicht, stijl Ram
Tweede Bezittingen, waarde, geld, inkomen, vermogen, verdienste, beloning , nek/keel Stier
Derde Communicatie, gedachten, ideeen, zussen/broers, korte reizen, omgeving, school, zenuwenstelsel Tweeling
Vierde Huis, Familie, emotionele veiligheid, verleden, verzorgende ouder ( vrouwelijke energie), prive, maag Kreeft
Vijfde Fun , Games, speculatie, kinderen, creativiteit, plezier, romance, speelsheid, innerkind, hart chakra Leeuw
Zesde Service en gezondheid, wellness, serivces/ werk "in dienst staan", routine, dieren, spijsvertering Maagd
Zevende Relaties en partners, romantsch commitment, huwelijk, het publiek, nieren Weegschaal
Achtste Transformatie en geheimen, alles of niks, psyche, dood en wedergeboorte, geld verdienen/ maken - samen, sexuele organen Schorpioen
Negende Principes en filosofie, lange afstand reizen studie, geloof , internationaal, waarheid, geloofsysteem, benen/ heupen Boogschutter
Tiende Carriere, bekendheid, reputatie, beroep, erkenning, voorzienende ouder ( mannelijke energie), publiek, , knieën Steenbok
Elfde Vrienden, comunity, dromen en wensen, hoop, groepen, vriendschap, enkels Waterman
Twaalfde Onderbewusten, spirituele wereld, mysterie , achter de schermen, privacy, verborgen, loslaten, voeten Vissen

Kenmerken van de sterrenbeelden 

Het teken waarin de zon zich bevond op het moment van je geboorte is je sterrenbeeld, dit wordt ook wel je zonneteken genoemd. Je zonneteken geeft de manier weer hoe jij in het leven staat, de basis van je karakter en de wijze waarop je  jezelf uitdrukt weer. Hieronder staan de 12 sterrenbeelden weergegeven. 

Sterrenbeeld Geboortedatem Element* Kenmerken
Ram 21 maart - 21 april Vuur Avontuurlijk, ambitieus, impulsief, enthousiast, vol energie. Pionier, wilskracht, levensmoed, vrijheid
Stier 21 april - 21 mei Aarde Sensualiteit, innerlijke rust, conservatief, solide, praktisch, veiligheid, vastberaden, koppig, trouw
Tweeling 22 mei - 21 juni Wind Communiceren, mentaal, rationeel, dubbelzinnig, geestig, mentale stimulatie, vrijheid, denker
Kreeft 21 juni - 21 juli Water Emotioneel, verzorgend, op gevoel , huislijk, intuitief, verdedigend/ beschermend geliefden, kwetsbaar
Leeuw 23 juli - 22 aug. Vuur Charismatisch, zelfexpressie, moedig, ambitieus, dominant, wilskrachtig, onafhankelijk, creatief
Maagd 23 aug.- 23 sept Aarde Analyseren, ordenen, dienstbaar, geduld, perfectionistisch, structuur, oog voor detail, praktisch
Weegschaal 24 sept - 23 okt. Wind Harmonie, evenwichtig, vrede, samenwerking,tact, toereikend, compromis,twijfel, bemiddeling
Schorpioen 24 okt. - 22 nov. Water Essentie, transformatie, vastberaden, scherpzinnig, intens, beschermend, jaloers krachtig, emotioneel
Boogschutter 23 nov. - 21 dec. Vuur Positief, energiek, avontuurlijk, exploratie, eerlijk, integer, onafhankelijk, rechtvaardigheid, intuitie
Steenbok 21 dec. - 19 jan. Aarde Structuur, verantwoordelijk, perfectie, stabiel, zelfverzekerd, vastberaden, hardwerkend, volhardend
Waterman 20 jan. - 19 feb. Wind Sociaal, gelijkheid, individueel, onafhankelijk, werelds, denkers, analitisch, weten van alles iets, koppig
Vissen 20 feb. - 20 maart Water Medelevend,  beschouwend, eenheidsbeleving, onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen, geloof, intuitie

*Vuur - intuïtief ,  Aarde - gewaarwording,  Lucht - denken, Water - gevoel

  Horoscoop

  Naast je sterrenbeeld ( zonneteken)  zijn er meerdere planeten en aspecten die invloed hebben en onderdeel uitmaken van je persoonlijke geboortehoroscoop. Je hebt onder andere te maken met een ascendant die een grote invloed heeft op je persoonlijkheid.  Het teken op de ascendant vertegenwoordigt de manier waarop we met onze omgeving omgaan, onze basishouding en onze manier van de dingen benaderen. De datum, het tijdstip en de locatie van geboorte zijn noodzakelijk voor het opstellen van een persoonlijke geboortehoroscoop. De stand van de planeten op het moment van je geboorte kunnen grafisch worden weergegeven in een horoscooptekening.  Hierin kun je eveneens de combinaties en aspecten van  de verschillende planeten, sterrenbeelden en huizen aflezen die voor jou van toepassing zijn, op basis hiervan worden horoscopen geduid. 

   

  Geboortehoroscoop en transithoroscoop (voorspellingen)

  De geboortehoroscoop (natal horoscoop)  geeft de geboorte horoscoop van een persoon weer. Dit betreft de stand van de planeten tijdens de geboorte, en geeft inzicht in karakter en levensloop van de betreffende persoon.  Een transit horoscoop geeft inzicht in de stand van de planeten op een specifieke dag, moment en locatie. Door de geboortehoroscoop ( natal ) en de transit horoscoop te combineren, kunnen voorspellingen worden gedaan voor een specifiek persoon op een specifieke datum.  De horoscoop geeft de stand van planeten en sterren aan de hemel weer, welke vervolgens kunnen worden geduid in energieën die hieraan verboden zijn.  De verhoudingen tussen  de planeten en in hoeverre planeten met elkaar in verband staan (aspecten) zijn allemaal van invloed op de totale energie.  Op basis van de combinatie van energieën die op een specifiek moment beschikbaar zijn, de sterkte van deze energieën en de levensgebieden waar deze invloed op hebben worden horoscopen opgesteld.  Het voorspellende karakter van horoscopen is dus in feite gebaseerd op de totale energie die er op een specifiek moment  beschikbaar is (voor een specifieke groep of persoon). Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt welke doorwerking deze energieën in praktijk kunnen hebben, dit vormt de basis voor voorspellingen (horoscopen) gebaseerd op astrologie. 

   

  Bijlage: Geboorte & transit horoscoop  ( beschikbaar via de gratis app: astrodox) 

  Astrologie Cheat Sheet

   

  Online Basis Cursus Astrologie  ( Geboorte horoscoop zelfstandig interpreteren )