6. Beschermingsritueel kiezen of creëren

 
Een ritueel is een reeks vaste handelingen die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd om de symbolische betekenis extra kracht bij te zetten.
Ik adviseer om een ritueel (routine) samen te stellen of zelf te creëren ter bescherming en reiniging van je persoonlijke energie(veld).  Pas deze dagelijks toe , bij voorkeur in de ochtend en voor het slapen gaan.  Zo kan je fris en beschermd je dag beginnen en jezelf van alle negativiteit ontladen voor het slapen gaan.  Door dit dagelijks toe te passen word het een automatisme om jezelf te beschermen en te ontladen van negativiteit. Hierdoor loop je niet onnodig met negatieve energieën rond, alvorens je er daadwerkelijk hinder van ondervind.  Let er bij het samenstellen op dat je zowel een zuiverende als een beschermende handeling/methodiek toepast. Het zuiverende/ reinigende deel is gericht op het loslaten van oude emoties en energieën die niet langer in je hoogste belang dienen. Terwijl het beschermende deel gericht is op het versterken van je eigen kracht en het afsluiten voor negatieve energieën en ongelijkwaardige energie-uitwisseling.  

 

Maak een ritueel  niet te groot of complex, maar zorg dat deze behapbaar blijft en dagelijks uitvoerbaar is ( ook als je niet goed in je vel zit ). Je kan er eventueel voor kiezen  om een aantal optionele handelingen/methodieken toe te voegen, voor de dagen dat je behoefte hier naar uitgaat.  Als je op dagelijkse basis je energie beschermd en zuivert is het makkelijker om je eigen energie te onderscheiden van energieën van buitenaf. Hierdoor ben je beter in staat om (bewust) op te merken als iets van buitenaf deze bescherming doorbreekt. Zodoende kan het ritueel ondersteunen bij bewustwording van negatieve energieën en kan je sneller en adequater handelen in dit geval. Naast een dagelijkse persoonlijk ritueel, raad ik aan om periodiek een ritueel uit te voeren ter reiniging van je leefomgeving.  Er kunnen energieën uit het verleden in een huis/ ruimte blijven hangen. Door een ruimte energetisch te reinigen verwijder je negatieve energieën en ontstaat ruimte voor nieuwe, fijne, lichte energie. Vervolgens kan je de ruimte opladen met positieve energie en zodoende een positieve leefomgeving voor jezelf creëren. 

 

Het kan voorkomen dat je gedachten of behoeften sterk uitgaan naar je ritueel/ methode/object dat je ter bescherming gebruikt op het moment dat je wordt omringt door negativiteit. Ik maak o.a. gebruik van een beschermingsmantra, deze tekst schiet soms opeens zonder aanleiding in mijn hoofd. Op dat moment ben ik extra alert op negativiteit in mijn omgeving ( en mij hier van bewust) waardoor ik beter in staat ben mijzelf op dat moment extra te beschermen.

 

 

Ritueel samenstellen/ creëren


Op de pagina's persoonlijk energieveld beschermenzuivering energievelden en ruimtes en positieve leefomgeving creëren 
 staan diverse tips, oefeningen, handelingen en methodieken die je kan gebruiken bij het samenstellen van jou persoonlijke ritueel. Als de genoemde oefeningen/ routines niet volledig bij jou voorkeuren aan sluiten,  niet goed aanvoelen of er elementen ontbreken, voel je dan vrij om je eigen ritueel vorm te geven. Je kan bepaalde methodes combineren, zelf een symbolische handeling bedenken en/of elementen toevoegen met een persoonlijke of symbolische betekenis. De intenties staan centraal en vormen de basis van het ritueel, de handelingen en elementen zetten deze intenties extra kracht bij. Het allerbelangrijkste is dat het ritueel goed en veilig aanvoelt, volg hierbij altijd je eigen gevoel en intuïtie! Hieronder staat een voorbeeld van een dag ritueel weergegeven die je kan toepassen ter bescherming en zuivering van je energie. Het ritueel is opgebouwd uit 4 oefeningen, waarin zowel een grondende, beschermende, zuiverende en positief opbouwende oefening zijn meegenomen.  Per categorie kan je een oefening uitkiezen die het beste bij jou aansluit. Onder het schema vind je ook een link om dit ritueel, inclusief beschrijving van de oefeningen in één overzicht te downloaden. 

 

 

Dagelijks Ritueel Type ritueel Oefening ( optie 1) Oefening ( optie 2)
Ochtend Grondend Gronden : de boom Aarden : balans oefening
Ochtend Beschermend Beschermende krachtbubbel / koepel Bron van licht
Avond Zuiverend Zuiverende douche oefening Zuiverende visualisatie oefening
Avond Manifesterend Dankbaarheid Positieve affirmaties