3. Energiekoorden doorbreken

Via een energetisch koord kunnen we informatie (telepathisch) maar ook energie in de vorm van emoties en gevoelens overdragen.  Vaak gebeurt dit grotendeels onbewust.  Als een eenzijdige of negatieve energiestroom onbewust plaatsvindt kan dit zorgen voor onverklaarbare heftige emoties en lichamelijke reacties. Een energetisch koord kan je herkennen door je bewust te worden wie of wat er zonder specifieke aanleiding in jouw gedachten voorkomt en vervolgens te analyseren of dit jou gevoel/energie beïnvloed.  Indien je negatief wordt beïnvloed door een energetisch koord kan je deze altijd doorbreken. Het is van belang om afstand te nemen van belemmerende personen of situaties, niet zozeer fysiek maar voornamelijk energetisch. Door deze energieverbinding ofwel het energiekoord te verbreken wordt de energiestroom stopgezet, waardoor beide personen weer in hun eigen energie en kracht komen te staan. Dit betekent overigens niet dat je de daadwerkelijke connectie of band die je met iemand hebt opgebouwd verbreekt. Je hoeft je hier nooit schuldig over te voelen en kan ten alle tijden een energiekoord liefdevol verbreken.  

 

Voornamelijk personen met een  lager of zwakker energieveld kunnen verslaafd raken aan een connectie waar men (on)bewust energie  kan aftappen. Het gebeurt regelmatig dat iemand onbewust een koord in stand houd en ongevraagd energie aftapt zonder dat er kwade intenties aan verbonden zijn.  Indien een energiekoord in zo'n geval wordt doorbroken kan het bij de ene partij een bevrijdend gevoel geven, terwijl het bij de ander voor  oplopende emoties en heftige reacties kan zorgen. Het komt ook regelmatig voor dat beide personen een ongezonde uitwisseling van energie in stand houden. Het koord wordt dan in stand gehouden vanuit een bepaalde afhankelijkheid, denk hierbij aan connecties tussen een slachtofferfiguur versus reddersfiguur of personen met verlatings- en bindingsangst. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen energieveld en kan hier zelf invloed op uitoefenen. Je hebt het recht om ongewenste energieën of connecties ( ook als je om hun geeft)  te doorbreken en je eigen energieveld te beschermen. Niemand heeft het recht om energie op te dringen aan anderen of het van hen te claimen!