2. Gezonde en gelijkwaardige energie uitwisseling 


 Indien je aandacht naar iets of iemand uitgaat, is dat in feite energie. Als we contact maken met anderen wisselen we via onze aura energie uit met onze omgeving.  Energievelden van mensen versmelten soms tijdelijk met elkaar, bijvoorbeeld als  men intensief samenwerkt. Energie kan zowel een positieve als een negatieve lading hebben. Positieve energiestromen maken dat je je beter voelt en negatieve energiestromen hebben het tegenovergestelde effect.  Claimen, afwijzen, manipulatie, druk en afdwingen zijn vormen van negatieve aandacht die meer energie afnemen dan afgeven. Hierdoor ervaren we het vaak als vermoeiend of onprettig om mee om te gaan. Daarentegen kunnen steun, genegenheid, complimenten, vriendelijkheid en begrip  juist energie opladen,  de meeste mensen ervaren dit als een aangenaam positief gevoel.  Liefdevolle energie van onze naasten en omgeving hebben wij allen in zekere zin nodig om onze accu ofwel ons energieveld op te laden. Het is daarentegen niet de bedoeling dat men van de energiestroom van derden afhankelijk wordt. Je mag energie ontvangen maar nooit claimen of afdwingen !

 

Ook op afstand kan er energie-uitwisseling plaatsvinden, men kan zowel energie opnemen als overdragen. Dit gebeurt vaak onbewust met mensen waar je een sterke connectie hebt (gehad).  Via een energetisch koord stroomt er dan energie naar elkaar toe, zowel positieve als negatieve energie kan zo worden uitgewisseld.  Indien er een gelijkwaardige energiestroom plaatsvindt, met een gezonde balans tussen geven en nemen, wordt de energie van alle betrokkenen versterkt. Bij een ongelijke of eenzijdige energiestroom is er vaak één persoon die profiteert van de energiestroom terwijl de ander er negatief door wordt beïnvloed.  Het kan voorkomen dat personen met een lager of zwakker energieveld je negatief beïnvloeden en (on)bewust energie aftappen. Indien je negatief wordt beïnvloed door een energetisch koord en je hier bewust van bent, kan je deze doorbreken. Het is van belang om afstand te nemen van belemmerende personen of situaties, niet zozeer fysiek maar voornamelijk energetisch. Door deze energieverbinding ofwel het energiekoord te verbreken wordt de energiestroom stopgezet, waardoor beide personen weer in hun eigen energie en kracht komen te staan.  Mensen die hoofdzakelijk energie geven en weinig (durven te) ontvangen, doen zichzelf tekort en verzwakken zodoende hun eigen energieveld. Om gezond te kunnen leven is het van belang zorg te dragen voor je eigen energieveld en een gelijkwaardige uitwisseling van energie.  Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen energieveld en kan hier zelf invloed op uitoefenen.

Tips en oefeningen om jezelf te beschermen tegen ongezonde vormen van energie uitwisseling

 

 • Persoonlijk energieveld versterken & beschermen // Jezelf beschermen tegen ongezonde vormen van energie uitwisseling begint met het beschermen en versterken van je eigen energieveld. Op de pagina persoonlijk energieveld beschermen worden diverse manieren toegelicht om je eigen kracht te vergroten om jezelf beter tegen invloeden van buitenaf te kunnen beschermen. 

 • Houding//  Voel je dat iemand bewust of onbewust energie van je afneemt? Pas dan je houding aan. Zit je met je benen en armen in een open houding, dan kan je levensenergie  makkelijker worden afgetapt. Plaats je benen tegen elkaar aan, kruis je armen over elkaar heen en knijp in je vuisten. Op deze manier krimpt het energieveld om jou heen. Het wordt compacter en je bent letterlijk en figuurlijk meer gesloten. Houding is een belangrijke methodiek om jezelf tegen energieën van anderen te beschermen die veel mensen van nature (onbewust) toepassen. 

 • Energie terugsturen naar de oorspronkelijke afzender //  Het kan voorkomen dat een lastige situatie, gevoel, pijn of stemming van een ander (onbewust) op jou geprojecteerd word. Deze energie neem je dan als ware over. Het gevoel komt dan vaak geheel onverwachts opzetten zonder dat je dit kan verklaren. Je ervaart opeens een stemminswisseling of onbehagelijk gevoel welke je gedachten en gevoelens bezig houdt, zonder dat hier een directe aanleiding voor is.  Indien je opmerkt dat zo'n soort gevoel je overvalt, kan je deze terugsturen naar de oorspronkelijke afzender. Door deze intentie te visualiseren of uit te spreken "Ik stuur de energie terug naar de oorspronkelijke afzender" laat je deze energie los. Zodoende komt de energie wederom terecht bij de persoon die iets met deze energie kan en zou moeten doen. ( Energie kan door meerdere personen worden overgedragen alvorens het wordt opgemerkt, het is daarom van belang het altijd terug te sturen naar de oorspronkelijke afzender ) 

 • Spiegels//  Is de negatieve energie om je heen echt hardnekkig? Probeer dan een spiegel te visualiseren tussen jou en de bron/ persoon die de negativiteit uitstraalt. Deze spiegels staat zo opgesteld dat de bron/persoon zichzelf in de spiegel ziet. Hierdoor worden de negatieve vibraties die de bron/persoon uitstraalt gereflecteerd, en wordt de persoon (onbewust) met zijn eigen uitstraling en energie geconfronteerd. Tevens voorkom je hiermee dat de lage vibraties verder reizen of jou bereiken. 

 • Visualisatie // Visualisatie (voorstellingsvermogen)  is een sterke methodiek om intenties vorm te geven en kan ook ter bescherming worden toegepast. Je kan zelf bedenken en kiezen hoe jij deze bescherming in beeldende vorm wil weergeven. Onderstaande visualisatie oefeningen kunnen bescherming bieden tegen energievermenging en negativiteit;  Visualiseer het energiekoord en knip deze denkbeeldig door, Visualiseer een beschermend symbool tussen jou en je connectie die de energie zuivert, Visualiseer jezelf in een gesloten kracht bubbel van licht waarin alle negativiteit oplost, Visualiseer een wervelwind die alle negativiteit om je heen wegblaast, Visualiseer spiegels om iemand (onbewust) te confronteren met zijn eigen energie. 

 

 • Energie van je af schudden // Richt je op je verbinding met de aarde (stamp bijvoorbeeld met je voeten op de grond) en laat de negatieve energie die nog om je heen hangt, wegvloeien. Wat ook helpt is je ‘uitschudden’ als een hond die water uit z’n vacht af schud. Visualiseer hierbij dat je alle negativiteit, spanningen en adrenaline van je af schuld. Als je alle spanningen hebt losgelaten is het verstandig vervolgens je eigen energieveld te beschermen. 

 

 • Onderzoek de bron van negativiteit //  Probeer vanuit jouw krachtbubbel te onderzoeken wat de bron is van de negatieve energie die je ervaart. De bron van de
  negatieve energie op deze manier lokaliseren en concreet maken zorgt ervoor dat deze automatisch kleiner en minder bedreigend wordt. Is het een object, een persoon of een bepaalde groep die jou negatief beïnvloed? Of is er sprake van een persoonlijke angst die wordt getriggerd door iemands uitstraling, gedrag, gezichtsuitdrukking of taalgebruik ? Als je de bron herkend kan je vervolgens bewust kiezen hoe je hier het beste mee om kan gaan en ben je beter in staat om de onderliggende oorzaak aan te pakken.

 • Energie uitwisseling zuiveren // Zorg dat je geaard bent en je ademhaling in balans is.  Ga zitten op een stoel, visualiseer de persoon voor je waarvan je jouw energie wilt terughalen en zijn/haar energie wilt teruggeven. Tussen jezelf en de persoon visualiseer je een groot brandend vuur, dit vuur is een zuiverend vuur vol licht. Achter jezelf en achter de ander visualiseer je een zeer grote magneet. Visualiseer je dat je de energie van jezelf terugvraagt bij de ander, en daarbij hulp hebt van de magneet achter je. Laat jou energie terugkomen bij de ander vandaan, jou energie die bij de ander was laat je door het vuur gaan. De energie zal gezuiverd worden door dit vuur en bij je terugkomen. Dit doe je ook met het teruggeven van de energie van de ander dat nog bij jou aanwezig is. Doe dit net zolang totdat je gevoel hebt dat alle energie van jou en de ander terug is gewisseld. 

 • Beschermingssymbool of steen // Een krachtig middel tegen energievermenging is het visualiseren van een beschermingssymbool of beschermende edelsteen tussen jou en de betreffende persoon. Zo’n symbool of steen kan steeds hetzelfde zijn maar mag ook variëren. De kracht van de het symbool of de steen wordt versterkt indien je deze regelmatig voor de geest haalt en stilstaat bij de beschermende werking die je hieraan wilt meegeven. Een beschermend symbool en/of een beschermende edelsteen kan je ook daadwerkelijk bij je dragen, bijvoorbeeld in de vorm van een sieraad.